Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas stratēģija"
Nosaukums angļu valodā "Strategy for a company’s competitiveness enhancement"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
Recenzents Mg.oec.,doc.(prakt.) N.Semjonova
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darbs „Uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanas stratēģija” ir uzrakstīts latviešu valodā.Bakalaura darba apjoms ir 67 lapaspuses. Darbs sastāv no 2 daļām: analītiskā daļa, pētījumu un aprēķinu daļa, kuros tiek iekļautas 9 tabulas, 19 attēli, 2 formulas un 1 pielikums. Analītiskā daļā tiek aplūkots teorētiskais materiāls par konkurētspēju, tā būtību, konkurētspējas novērtēšanas metodēm un to analīzes. Pētījuma un aprēķīnu daļā ir paradīta konkurētspējas novērtēšanas modeļa pielietošana, ka arī ir izstrādāta konkurētspējas paaugstināšanas stratēģija „REMUS” uzņēmumam,tiek noteikti galvenie uznēmuma konkurenti. Nobeigumā tiek dots pārskats par paveikto darbu un izveidoti secinājumi. Pētījumu periods 2007-2010.gads. Bakalaura darbā tiek izmantoti 18 literatūras avoti: latviešu un ārzemju autoru zinātniskā un metodiskā literatūra, kas atspoguļo konkurētspējas būtību un nozīmīgumu, elektroniskie resursi, kā arī SIA „REMUS” materiāli un iekšējie dokumenti.
Atslēgas vārdi Uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanas stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā Strategy for a companys competitiveness enhancement
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 18:49:49