Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Klientu piesaistīšanas projekts pakalpojumu uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Customer attraction project for a service company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
Recenzents MBA T.Laizāns
Anotācija Diplomprojekta tēma: Klientu piesaistīšanas projekts pakalpojumu uzņēmumam. Autors studē Rīgas Tehniskajā Universitātē profesionālā bakalaura studiju programmā uzņēmējdarbība un vadība. Diplomdarba mērķis ir noteikt, kādi uzlabojumi SIA Salang-P darbībā no klientu puses tiktu vērtēti pozitīvi un kādi būtu nepieciešami, lai esošie klienti nemeklētu citu kancelejas preču veikalu, un lai potenciālie klienti izvēlētos tieši SIA Salang-P veikalu Kancelejas preces. Projekta pirmajā daļā tiek aprakstītas un analizētas SIA Salang-P ekonomiskās aktivitātes, tirdzniecības un uzņēmuma attīstība. Autore analizē SIA Salang-P veikala Kancelejas preces stiprās un vājās puses, pakalpojumu un preču klāstu, klientu apkalpošanu, kā arī novērtē konkurentu radītos draudus. Projekta otrajā daļā tiek analizētas uzņēmuma nepilnības un veikti stabilizēšanas pasākumi, kā klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana, darbinieku kvalitātes un motivācijas celšana, esošo reklāmu pilnveidošana, akciju un loteriju skaita palielināšana, lai saglabātu esošos un piesaistītu jaunus klientus. Projekta trešajā daļā tiek aprakstīta uzņēmuma jaunās mājas lapas izveide, kas uzņēmumam jau sen ir nepieciešama,. Projekta ceturtajā daļā tiek novērtēta un aprakstīta darba drošība uzņēmumā. Ar matricu palīdzību tiek noteiktas nepilnības un bīstamības pakāpes, un pēc iepriekšminētajiem radītājiem tiek noteikts naudas finansējums, kas nepieciešams problēmu novēršanai. Projekta piektajā daļā tiek apkopoti nozīmīgākie tehniski ekonomisko rādītāju analīzes grafiki, diagrammas un tabulas. Izstrādāti secinājumi un priekšlikumi, apkopojot veiktās analīzes datus un piedāvājot jaunas idejas un iespējas turpmākajai darbībai marketinga jomā. Darbam ir ievads un piecas daļas. Darba beigās ir secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojekts satur 67. lpp., 15. tab., 25. att., 20 izmantotās literatūras avoti un 1 pielikumu.
Atslēgas vārdi Klientu piesaistīšanas projekts pakalpojumu uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Client acquisition project services company
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2011 19:15:18