Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Nodokļu maksātāju pakalpojumu attīstība VID Nodokļu pārvaldes Rīgas Pārdaugavas klientu apkalpošanas centrā"
Nosaukums angļu valodā "Taxpayer’s Services Development at State Revenue Service Tax Board in Riga’s Pardaugava Customers Services Centre"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs N.Jezdakova, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
Recenzents I.Pētersone, VID Nodokļu kontroles pārvaldes direktore
Anotācija Darba nosaukums ir „Nodokļu maksātāju pakalpojumu attīstība VID Nodokļu pārvaldes Rīgas Pārdaugavas klientu apkalpošanas centrā". Diplomdarbā tiek analizēta nodokļu maksātājiem sniegto pakalpojumu un apkalpošanas kvalitāte Valsts ieľēmumu dienesta (turpmāk VID) Pārdaugavas Klientu apkalpošanas centrā (turpmāk KAC), kā arī VID kopumā, jo tā (nodokļu maksātāju apkalpošanas un pakalpojumu kvalitāte) būtiski ietekmē nodokļu ieľēmumus valsts budžetam. Darba izstrādes procesā tika novērtētas un analizētas pastāvošas nepilnības gan pakalpojumu sniegšanā, gan klientu apkalpošanā. Darba mērķis ir atspoguļot pakalpojumu sniegšanas un nodokļu maksātāju apkalpošanas kvalitāti Valsts ieľēmumu dienestā , kā arī izvērtēt to trūkumus un izstrādāt priekšlikumus nodokļu maksātājiem sniegto pakalpojumu un apkalpošanas attīstībai, jo šobrīd klientu apkalpošana Valsts ieľēmumu dienesta Klientu apkalpošanas centros nav pietiekami augstā līmenī, ir dzirdamas klientu sūdzības par apkalpošanas kvalitāti. Diplomdarba struktūru veido trīs galvenās nodaļas. Pirmajā nodaļā autore apraksta nodokļu administrēšanas vispārējos principus un organizāciju ar mērķi izprast galvenos efektīvas nodokļu sistēmas izveides pamatprincipus. Otrajā nodaļā tiek raksturota nodokļu maksātajiem sniegto pakalpojumu būtība un klientu apkalpošana Valsts ieľēmumu dienestā, rezultātā nosakot klientu apkalpošanas pamatprincipus, ar kuru palīdzību Valsts ieľēmumu dienests nodrošina klientiem maksimāli ātru un ērtu informācijas un pakalpojumu saľemšanu. Trešā nodaļa ir veltīta nodokļu maksātājiem sniegto pakalpojumu un apkalpošanas attīstības iespējām. Nodaļā tiek aplūkoti un izpētīti vairāki attīstības iespēju varianti, lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti, nodokļu maksātāju apmierinatību ar Valsts ieľēmumu dienesta darbu, kā arī apkalpošanas kultūru atbilstoši klientu prasībām, lai veicinātu godprātīgu saistību izpildi pret valsti. Diplomdarbā ir 67 lapaspuses, 13 attēli un 3 tabulas.
Atslēgas vārdi Anotācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Annotation
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2011 19:30:02