Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mārketinga darbības pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Marketing performance improvement project"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. K.Marinska
Recenzents Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta tēmas nosaukums ir „Mārketinga darbības pilnveidošanas projekts”, kas izstrādāts ražošanas un uzņēmējdarbības katedrā uzņēmējdarbības ekonomikas specializācijas ietvaros. Izstrādātajā darbā ir apskatīts pakalpojumu uzņēmums, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vakatio”. Analītiskajā daļā atainota uzņēmuma darbības analīze, uzņēmuma darbības pamatrādītāji, uzņēmuma darbības rezultātu analīze, ārējās un iekšējās vides novērtējums. Analīzes rezultātā tika konstatēts, ka nepieciešams palielināt mārketinga darbības aktivitātes, lai palielinātu uzņēmuma darbības apjomu. Iepriekšējos gados samazinājās modeļu skolas darbība, lai palielinātu pieprasījumu ir jāveicina atpazīstamība. Projekta aprēķinu daļā sniegti trīs priekšlikumu pamatojumi un aprēķini. Tehnoloģiskajā daļā veikta tehnoloģisko procesu tīklveida modelēšana. Darba aizsardzības daļā apskatīta risku faktoru analīze un darba aizsardzības sistēmas īpatnības. Grafiskā daļa ietver grafikus, diagrammas un tabulas, kas raksturo iegūtos rezultātus projekta analītiskajā, projekta aprēķinu, tehnoloģiskajā un darba aizsardzības daļā. Secinājumi un priekšlikumi apkopoti darba beigās. Darbs izveidots uz 83 lapām, kuras ietver 9 attēlus, 14 formulas un 27 tabulas.
Atslēgas vārdi Modeļu aģentūra ""Vakatio""
Atslēgas vārdi angļu valodā Model agency ""Vakatio""
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2011 23:42:02