Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Gaisa kuģu apkalpošanas pilnveidošana SIA „North Hub Services””
Nosaukums angļu valodā “Improvement of Aircraft Maintenance in “North Hub Services” Ltd.”
Struktūrvienība 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Darba vadītājs Lekt. J.Kuškins
Recenzents Lekt. A.Starčenko
Anotācija Oskara Kubuļa diplomprojekta Gaisa kuģu apkalpošanas pilnveidošana SIA North Hub Services mērķis ir , pamatojoties uz iegūto informāciju, izstrādāt priekšlikumus uzēmuma darbības pilnveidošanai gaisa kuģu apkalpošanas jomā. Diplomprojekta uzdevumi: iepazīties ar lidostā sniedzamajiem virszemes apkalpošanas darbiem, novērtēt lidojuma skaita izmaias diennakts stundās, izpētīt uzēmuma darbību un sniedzamos pakalpojumus, veikt uzēmumā veicamo darbu tehnoloģiju analīzi un sniegt priekšlikumus darba organizācijas pilnveidošanā. Projekts sadalīts trīs daļās. Pirmajā nodaļā tiek apskatīta kopējā situācija valstī gaisa pārvadājumu attīstībā, salīdzināti statistikas dati lielākajās Baltijas lidostās. Tiek apskatītas funkcijas kādas nodrošina lidosta Rīga, kādas darbības tiek veiktas šajā lidostā. Apskatīts iemesls, kāpēc lidostā Rīga ienāca otrs virszemes apkalpošanas uzēmums SIA North Hub Services. Apkopota informācija par reisu skaitu, kuri dienas laikā nosēas lidostā Rīga. Otrajā daļā uzmanība tiek pievērsta pētījuma objektam un tiek analizēti apkalpotie dati par reisiem un to skaitu, tiek pievērsta uzmanība nevienādajam darba laikam. Aprakstīti piedāvātie pakalpojumi un uzēmuma struktūra. Trešajā daļā tiek pētīts kalendārais grafiks, tiek veikti aprēķini, lai samazinātu apkalpošanas izmaksas, veikta analīze, lai uzlabotu pakalpojuma kvalitāti. Projekta noslēgumā izdarīti secinājumi, kā arī sniegti priekšlikumi uzēmuma darbības uzlabošanai. Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā. Tā apjoms ir 65 lapaspuses, un tas ietver 11 tabulas un 17 attēlus. Darba izstrādei izmantoti 27 literatūras avoti. Diplomprojektam ir 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi North Hub Services, gaisa kuģu apkalpošana.
Atslēgas vārdi angļu valodā North Hub Services, aircraft maintenance.
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2011 08:19:19