Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Sabiedrisko attiecību aģentūras darbības pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Performance improvement project for a public relations agency"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. I.Andersone
Recenzents Mg.oec. V.Cudečkis
Anotācija Diplomprojekta darba autors: Berķis K. (2011.) Diplomprojekta darba tēma: Sabiedrisko attiecību aģentūras darbības pilnveidošana. Autors ir studējis: RTU IEF Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedrā, studiju programmā Mārketinga un tirdzniecības ekonomika. Darba mērķis ir izstrādāt sabiedrisko attiecību aģentūrai darbības pilnveidošanas projektu, kas veicinātu pakalpojuma realizācijas apjomu un klientu skaitu. Pirmajā darba daļā aprakstīta uzņēmuma darbība, vēsture, bilances posteņi un izstrādāta SVID analīze. Otrajā darba daļā tiek veikta uzņēmuma pakalpojuma kvalitātes un konkurētspējas analīze, izstrādāts jaunu pakalpojuma pārdošanas aktivitāšu projekts un sociālo tīklu projekts. Trešajā darba daļā tiek prognozēts uzņēmuma klientu skaits tuvākajiem trīs mēnešiem. Ceturtajā darba daļā ir novērtēti darba aizsardzības riski uzņēmumā un aprakstīti pasākumi darba vides uzlabošanai. Nozīmīgākais secinājums un priekšlikums: kaut arī SIA X ir atpazīstamāko PR aģentūru TOP 10, tai vēl ir lielas iespējas palielināt savu atpazīstamību savā mājas lapā veicot SEO uzlabojumus un komunicējot sociālajos tīklos. Darbs sastāv no ievada, četrām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 71 lpp., tajā iekļauti 27 att., 19 tab., bibliogrāfija - 22 avoti latviešu valodā.
Atslēgas vārdi PR aģentūra
Atslēgas vārdi angļu valodā PR agency
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2011 10:22:58