Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "AS "Latvijas Valsts meži" nozīme kokrūpniecības nozarē Latvijā"
Nosaukums angļu valodā „Role of jsc "Latvijas Valsts meži" in woodworking industry”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg.oec. U.Kamols
Recenzents
Anotācija Maģistra darba AS Latvijas valsts meži nozīme kokrūpniecības nozarē Latvijā autore ir Lāsma Supe. Maģistra darba mērķis ir gūt objektīvu novērtējumu par iekšējo un ārējo faktoru ietekmi uz AS Latvijas valsts meži attīstību un novērtēt uzņēmuma nozīmi kokrūpniecības nozarē. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīts meža nozares vispārīgais definējums, analizēta meža un kokrūpniecības nozares vieta Latvijas ekonomikā, kā arī apskatītas nozares attīstības tendences pēdējos gados Latvijā. Analītiskajā daļā tiek analizēta valsts AS Latvijas valsts meži darbība, izpētot uzņēmuma SVID analīzi un novērtējot uzņēmuma darbību caur finanšu analīzi, izmantojot finanšu pārskata lasīšanas, attīstības tendenču un finanšu koeficientu analīzes metodes. Maģistra darba praktiskajā daļā tiek sniegti priekšlikumi analītiskajā daļā konstatētajām problēmām. Darba noslēgumā ir sniegti būtiskākie secinājumi un priekšlikumi. Izstrādājot darbu tika izdarīts galvenais secinājums, ka AS Latvijas valsts meži darbības rādītāji tieši ietekmē kokrūpniecības nozares rādītājus Dots galvenais priekšlikums AS Latvijas valsts mežiem slēgt ilgtermiņa sadarbības līgumus ar kokrūpniecības uzņēmumiem, kas tieši sekmētu investīciju palielināšanos šajos uzņēmumos. Maģistra darba sākumā izvirzītā hipotēze tiek apstiprināta. Maģistra darba apjoms ir 79 lapas, tas sastāv no 3 nodaļām. Autore darba aplūkojamo jautājumu ilustrēšanai izmantoja 12 tabulas, 31 attēli un 2 pielikumi. Darba izvirzīto mērķu sasniegšanai autore izmantojusi 36 informācijas avotus.
Atslēgas vārdi kokrūpniecības nozare, uzņēmējdarbība, SVID, finanšu analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā timber industry, entrepreneurship, SWOT, financial analysis
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 15.04.2011 17:24:15