Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Energoefektivitātes pasākumu izvēles ekonomiskais pamatojums"
Nosaukums angļu valodā "Economic justification for choice of energy efficiency measures"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec. Ļ.Kohane
Recenzents Mg.oec. V.Zubkovs
Anotācija Diplomprojekts izstrādāts ar mērķi izpētīt energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu izvēli, to norisi Eiropā un Latvijā, veicamos darbus, kā arī iegūto ekonomisko labumu no to veikšanas. Diplomprojekts sastāv no četrām pamatdaļām – analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, kā arī darba un dabas aizsardzības daļas. Analītiskajā daļā ir izklāstīts par jau paveiktajiem energoefektivitātes pasākumiem Latvijā, piesaistīto Eiropas fondu līdzfinansējumu, aprakstītas sērijveida daudzdzīvokļu mājas un to energoefektivitāte, parādīti veiksmīgi daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas piemēri, aprakstīta energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu reglamentētā daļa, kā arī līdzekļu piesaiste. Projekta aprēķinu daļā ar dažādām metodēm tiek aprēķināta un salīdzināta divu māju, kā arī atsevišķu to konstrukciju energoefektivitāte. Kā arī parādīts to energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu ekonomiskais pamatojums. Tiek aprēķināts arī nepieciešamais materiāla daudzums un tā kopējās izmaksas, kā arī izmaksas pa atsevišķām konstrukcijām. Tehnoloģiskajā daļā tiek aprakstīti projekta aprēķinu daļā pielietotie materiāli, to nozīmīgākās īpašibas, ka arī parādīta to iestrādes metodes. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek aprakstīta Latvijas un ES likumdošana darba aizsardzībā, kā arī CO2 emisijas cēloņi/sekas, un zaļā būvniecība. Darba apjoms ir 69 lpp, kurā iekļautas 23 tabulas, 23 attēli, 67 formulas un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi energoefektivitāte, siltināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā energy efficiency, insulation
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2011 21:02:14