Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
Nosaukums "Lielu dzelzbetona karkasa deformāciju un stabilitātes pētījumi"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of Large Reinforced Concrete Frame Deformation and Stability"
Struktūrvienība 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts
Darba vadītājs profesors Jānis Vība
Recenzents profesors Andrejs Krasņikovs
Anotācija Anotācija Maģistra darba tēma ir „Lielu dzelzsbetona karkasa deformāciju un stabilitātes pētījumi”. Darba mērķis ir izpētīt pētījuma objekta horizontālas deformācijas pie vēja slodzes. Par pētījuma objektu ir ņemts deviņu stāvu ēkas monolītais dzelzsbetona karkass ar bezsiju un bezkapiteļu pārsegumiem. Darbā ir izvirzīti sekojošie uzdevumi: 1. Noteikt karkasa elementu optimālus šķērsgriezuma izmērus, pie kurām aplūkotais karkass uzņemtu tam pieliktas horizontālas un vertikālas slodzes un karkasa elementu deformācijas nepārsniegtu robeždeformācijas pēc normām. Pieņemt karkasa variantu ar elementu optimālajiem šķērsgriezuma izmēriem par pamatvariantu. 2. Noteikt karkasa pamatvarianta maksimālo horizontālo pārvietojumu no pieliktas vēja slodzes. 3. Izstrādāt piecus karkasa variantus ar atšķirīgiem pārseguma plātņu biezumiem un optimālajiem (karkasa pamatvarianta) kolonnu šķērsgriezuma izmēriem. Katram variantam aprēķināt betona daudzumu un maksimālo horizontālo pārvietojumu no vēja slodzes. Maksimāla horizontāla pārvietojuma no vēja slodzes un karkasa variantu izbūvei nepieciešama betona daudzuma sakarību attēlot grafiski. 4. Izstrādāt piecus karkasa variantus ar atšķirīgiem kolonnu šķērsgriezuma izmēriem un optimālo (karkasa pamatvarianta) plātņu biezumu. Katram variantam aprēķināt betona daudzumu un maksimālo horizontālo pārvietojumu no vēja slodzes. Maksimāla horizontāla pārvietojuma no vēja slodzes un karkasa variantu izbūvei nepieciešama betona daudzuma sakarību attēlot grafiski. 5. Salīdzināt maksimāla horizontāla pārvietojuma no vēja slodzes un betona daudzuma grafiskas sakarības karkasu variantiem pie plātņu biezuma maiņas un pie kolonnu šķērsgriezuma izmēru maiņas. Noteikt racionālo karkasa stinguma palielināšanas iespēju – pārseguma plātņu biezuma vai kolonnu šķērsgriezuma izmēru palielināšana. 6. Uzzināt, kādas vēl ir efektīvas metodes karkasa stinguma palielināšanai horizontālo slodžu uzņemšanai un izpētīt to efektivitāti. Darbā ir iegūti sekojoši rezultāti: 1. Ir uzkonstruētas karkasa elementu šķērsgriezuma izmēru un karkasa maksimāla horizontāla pārvietojuma no vēja slodzes grafiskas sakarības. Secināts, ka palielinoties karkasa elementu šķērsgriezuma izmēriem, karkasa materiāla izmantošanas efektivitāte telpiskā stinguma ziņā samazinās. 2. Ir salīdzināta karkasa variantu ar atšķirīgo pārseguma plātņu biezumu betona daudzuma un šo variantu horizontālo pārvietojumu no vēja slodzes grafiska sakarība ar tādu pati sakarību karkasa variantiem ar atšķirīgiem kolonnu šķērsgriezuma izmēriem. Secināts, ka, izejot no karkasa materiāla efektīvas izmantošanas viedokļa vēja slodzes pretestībai, pētījuma objektam ir optimuma punkts – punkts, kurā karkasa elementu šķērsgriezuma izmēri ir optimālie no horizontālo un vertikālo deformāciju lieluma viedokļa un karkasa elementu stiegrojuma procenta viedokļa. Līdz šā punkta sasniegšanai labāk vēja slodzei pretojas karkasi ar optimāliem kolonnu šķērsgriezuma izmēriem un plātņu biezumiem mazākiem par optimālo, nekā karkasi ar optimālo plātņu biezumu un kolonnu šķērsgriezuma izmēriem mazākiem par optimālo. Pēc optimuma punkta sasniegšanas situācija ir pretēja un ir lietderīgi palielināt kolonnu šķērsgriezuma izmērus nevis plātņu biezumu. 3. Ir noteikta karkasa ar stinguma kodolu betona daudzuma un karkasa horizontāla pārvietojuma sakarība. Šī sakarība ir salīdzināta ar iepriekšējo karkasa variantu betona daudzuma un horizontālā pārvietojuma sakarībām. Secināts, ka pie vienāda betona daudzuma karkasam ar stinguma kodolu maksimālais horizontālais pārvietojums no vēja slodzes ir 2.5 reizes mazāks par maksimālo horizontālo pārvietojumu karkasiem bez stinguma kodola. Izejot no pētījuma rezultātiem visās karkasa ēkās tiek rekomendēts izbūvēt stinguma kodolu sakarā ar perspektīvo vēja slodzes palielinājumu. Maģistra darbs sastāv no 61 lappusēm, 71 attēla, 10 tabulām.
Atslēgas vārdi Dzelzbetons, Karkass, deformācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Reinforced concrete, frame, deformation
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2011 13:59:52