Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu administrēšanas analīze VID Nodokļu pārvaldes Latgales nodokļu administrēšanas daļas Daugavpils klientu apkalpošanas centrā"
Nosaukums angļu valodā "Administration Analysis of State Social Insurance Mandatory Contributions at SRS Latgale State Tax Administration Department in Daugavpils Customers Service Centre"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs V.Strautmane, RTU Daugavpils filiāles lektore
Recenzents V.Gurkovska, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba tēma: „Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu administrēšanas analīze VID Nodokļu pārvaldes Latgales nodokļu administrēšanas daļas Daugavpils klientu apkalpošanas centrā” Valsts sociālā apdrošināšana ir viena no sociālās drošības jomām, kuras ietvaros sociāli apdrošinātām personām sociālo risku iestāšanās situācijās ir sniedzami valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumi – pensijas un pabalsti. Valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti garantē cilvēkam noteiktu ienākumu aizvietojumu. Ņemot vērā iepriekšminēto diplomdarba mērķis ir izpētīt Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) administrēšanu, uzskaiti un kontroli VID Nodokļu pārvaldes LNAD Daugavpils klientu apkalpošanas centrā un izstrādāt priekšlikumus tās pilnveidošanai. Lai sasniegtu izvirzīto diplomdarba mērķi, jāveic sekojoši uzdevumi:  jāapkopo materiālus un jānoskaidro, kas ir Valsts Sociālā apdrošināšana un VSAOI, to maksātājus, kā arī jāraksturo Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veidus, elementus un likmes;  jāraksturo nodokļu administrēšanas funkcijas VID struktūrvienībās;  jāizanalizē VSAOI administrēšanas kartību VID Nodokļu pārvaldes LNAD Daugavpils klientu apkalpošanas centrā;  uz analīzes pamata jāizstrādā secinājumus un priekšlikumus VSAOI administrēšanas pilnveidošanai. Pirmajā nodaļā ir aprakstīta valsts sociālās apdrošināšanas sistēma. Tika veikts valsts sociālās apdrošināšanas veidu, likmju un maksājumu raksturojums, kā arī aplūkoti sociālās apdrošināšanas specialie budžeti. Otrajā nodaļā tika raksturots nodokļu administrēšanas jēdziens, funkcijas un nodokļu administrēšanas ietekmējošie faktori. Trešajā nodaļā tika veikta analīze valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu administrēšanas kārtība VID LNAD Daugavpils klientu apkalpošanas centra nodaļā. Ceturtajā nodaļā tika analizēta valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu administrēšanas pilnveidošanas iespējas. Diplomdarba struktūra un apjoms: 4 nodaļas, 72 lappuses, 19 attēli, 7 tabulas, 37 avoti un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi vsaoi
Atslēgas vārdi angļu valodā vsaoi
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2011 08:13:18