Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Ražošanas uzņēmuma darbības attīstības projekts"
Nosaukums angļu valodā "Performance development project for a manufacturing company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
Recenzents Mg.oec. G.Turlajs
Anotācija Diplomprojekta tēma: Ražošanas uzņēmuma darbības attīstības projekts. Pētījuma objekts: AS Rīgas dzirnavnieks. Darba apjoms sastāda 90 lpp, bibliogrāfiskā sarakstā ir 27 avoti. Darbs iekļauj 33 tabulas un 36 attēlus. Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā un sastāv no ievada, analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un darba aizsardzības daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta, pielikumiem, kā arī grafiskās daļas. Analītiskā daļa ir veltīta AS Rīgas dzirnavnieks finanšu-saimnieciskas darbības kompleksai analīzei, uzņēmuma mārketinga darbības novērtēšanai, ražošanas fondu izmantošanas analīzei. Ir apgaismota AS Rīgas dzirnavnieks ražošanas struktūra, kā arī tika akcentēta uzmanība situācijai graudu malšanas produktu ražošanas nozarē un tirgū. Dotā daļa beidzas ar secinājumiem par analīzes rezultātiem un uzņēmuma darbību un piedāvātiem mēriem AS Rīgas dzirnavnieks funkcionēšanas efektivitātes paaugstināšanā un darbības attīstībā. Projekta aprēķinu daļa- ir izstrādāti pasākumi AS Rīgas dzirnavnieks darbības attīstībai, kas iekļauj sevī jaunas produkcijas ieviešanas tirgū projektu, mārketinga pasākumu izstrādi, miltu ražošanas ceha pamatlīdzekļu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanas projektu. Noslēdzas dotā daļa ar piedāvājamo pasākumu ekonomiskās efektivitātes aprēķiniem Tehnoloģiskajā daļā ir piedāvāts investīciju projekta risku imitācijas modelis, paredzēts projektā pastāvošo risku novērtēšanai, tā iespējamo gadījuma scenāriju veidošanai un lēmuma pieņemšanas procesa optimizēšanai investīcijas projekta ar optimālākām rādītāju vērtībām labā. Ir aprakstīta datorrealizācija programmā Excel, veikti nepieciešamie aprēķini un izanalizēti iegūtie rezultāti, ka arī formulēti secinājumi. Darba un dabas aizsardzības daļā ir izskatīti darba un dabas aizsardzības jautājumi AS Rīgas dzirnavnieks, novērtēti iespējamie riski un piedāvāti pasākumi pastāvošo risku optimizēšanai. Grafiskajā daļā ir iekļauti grafiki, diagrammas, tabulas un cita informācija, kas attēlo darba gaitā iegūtos un izstrādātos rezultātus. Diplomprojekta noslēgumā pēc veikta darba rezultātiem ir veidoti argumentētie secinājumi un priekšlikumi.
Atslēgas vārdi -
Atslēgas vārdi angļu valodā -
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2011 23:26:55