Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Personāla politikas analīze MKP „Rēzekne–2” "
Nosaukums angļu valodā "Analysis of Personnel Policy at Customs Control Point “Rezekne-2” "
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I.Krušanova, VID MP LMKP daļas Rēzeknes 2 MKP vecākā muitas
Recenzents D.Aramina, RTU SESMI direktora vietniece
Anotācija Diplomdarbā ,,Personāla politikas analīze MKP Rēzekne 2 tiek analizēta personāla komplektēšanas, vadības un motivēšanas politikas īstenošana Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes atsevišķā struktūrvienībā MKP Rēzekne 2. Raksturots personāla politikas jēdziens, apskatīta MKP Rēzekne 2 struktūra, tiesiskā bāze, personālsastāvs, izpētīta personāla vadības organizācija, skaidrots motivācijas teorētiskais aspekts un praktiskajā pētījumā noteikta amatpersonu apmierinātība ar darbu un motivējošie faktori. Darbs sastāv no 4 nodaļām. Pirmajā nodaļā apskatīts personāla politikas vispārīgs raksturojums. Otrajā nodaļā sniegts pārskats par MKP Rēzekne 2 organizatorisko struktūru, personālsastāvu un darba organizāciju. Trešajā nodaļā analizēta muitas dienesta un MKP Rēzekne 2 personāla vadības organizācija. Ceturtajā nodaļā veikts praktiskais pētījums par personāla motivāciju un apmierinātību ar darbu. Pētījuma rezultātā tika noskaidrota MKP Rēzekne 2 personāla motivācijas struktūra un to ietekmējošie faktori. Diplomdarbā izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Pētījuma periods 2008. 2011.gada I ceturksnis. Diplomdarba apjoms ir 84 lapas. Tas sastāv no 4 nodaļām, kurās ir ietvertas 5 tabulas, 21 attēls, 1 pielikums un 48 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi Personāla politika, personāls, muitas kontroles punkts, personāla vadība, motivācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Personnel Policy, Personnel, Customs Control Point, Personnel management, Motivation
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2011 16:15:57