Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Preču aprites optimizēšanas projekts tirdzniecības uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Optimization project for movement of goods in a commercial enterprise"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Recenzents Dr.oec.,prof. V.Nešpors
Anotācija Diplomprojekta tēma ir „Preču aprites optimizēšanas projekts”. Darbs sastāv no 5 daļām: analītiskās daļas, projekta daļas, tehnoloģiskā daļas, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā tiek analizēta uzľēmuma SIA NERIĽA-V pārtikas preču veikala „Neriľa” darbība un tiek izvirzīta viena problēma – apgrozījuma kritums. Projekta daļā tiek plānoti 3 dažādi projekti problēmas samazināšanai vai novēršanai. Pirmais projekts ir tirdzniecības zonu izmaiľas ar mārketinga virzienu – merčendaizingu, otrais projekts ir akciju plāns četrām sezonām un trešais projekts ir iesaistīšanās Latvijas Tirgotāju savienībā „LaTS”. Darba tehnoloģiskajā daļā tiek veikta ieľēmumu prognoze nākošajam gadam ar multiplikatīvo modeli. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek noteikti un novērtēti darba vides riski un to pakāpe, pēc tam izveidots risku samazināšanas projekts. Grafiskajā daļā ir attēloti svarīgākie attēli un tabulas. Diplomprojekta kopējais apjoms ir 78 lappuses, kas ietver sevī 36 attēlus, 31 tabulu, 2 pielikumus un 23 izmantotos informācijas avotus.
Atslēgas vārdi marketings
Atslēgas vārdi angļu valodā marketing
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2011 11:39:33