Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Lojalitātes veicināšanas programma mazumtirdzniecības uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Loyalty fostering programme for a retail company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
Recenzents Dr.oec,asoc.prof. Z.Sundukova
Anotācija A N O T Ā C I J A Diplomprojekta „Lojalitātes veicināšanas programma mazumtirdzniecības uzņēmumā” mērķis ir izpētīt uzņēmuma Klientu lojalitātes programmu, noteikt tās trūkumus salīdzinot ar lielāko konkurentu piedāvātajām programmām, kā arī izvirzīt uzdevumus tās pilnveidošanai. Darba analītiskā daļa ietver SIA „Stockmann” uzņēmējdarbības, finanšu rādītāju un konkurentu analīzi, kā arī tiek apskatīta uzņēmuma Pastāvīgo klientu lojalitātes programma. Projekta daļā tiek izstrādāts Pastāvīgo klientu lojalitātes programmas efektivitātes projekts, personāla motivācijas efektivitātes projekts, kā arī Pastāvīgo klientu efektivitātes veicināšanas projekts. Tehnoloģiskajā daļā tiek izstrādāts e-veikals, bet dabas un darba aizsardzības daļā tiek apskatīti ergonomiskie riski uzņēmumā un pasākumi to novēršanai. Analizējot starptautiska uzņēmuma SIA Stockmann Klientu lojalitātes programmu, darba autore secina, ka tā ir veiksmīga, taču ir nepieciešama tās uzlabošana un pielāgošana mainīgajai ekonomiskajai un sociālajai situācijai tirgū. Uzņēmumam jāpielāgojas klientu vēlmju un vajadzību efektīvākai apmierināšanai.
Atslēgas vārdi Klientu lojalitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Customers lojality
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2011 08:59:37