Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Aktuālākās metodes autoceļu segas reciklēšanai būvlaukumā” ("Piebalgas ielas posma rekonstrukcija, Cēsīs")
Nosaukums angļu valodā „Current Methods of Road Pavement Recycling in Site” ( "Reconstruction of Piebalgas Street Section in Cesis")
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs lekt. B.Jeļisejevs
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbs ar tēmu „Aktualakas metodes autoceļu segas reciklešanai būvlaukuma" izstrādāts atbilstoši izsniegtajam darba uzdevumam. Darba ir aprakstīts viss autoceļu reciklēšanas būvlaukuma process no seguma izpētes līdz būvdarbu veikšanas tehniskajam procesam. Darba pirmaja daļa ir apskatīti autoceļa segas sabrukuma veidi un to cēloņi. Bakalaura darba pētu gan auksto reciklēšanu, gan karsto reciklēšanu, katras metodes īpatnības un labakos pielietojuma veidus. Darba pētījuma daļa satur relatīvu reciklēšanas metožu ekonomisko salīdzinajumu. Inženierprojekta izstradata visparējas lietošanas autoceļa Piebalgas ielas rekonstrukcija Cēsu pilsētas teritorija. Rekonstrukcijas būvprojekta mērķis ir uzlabot ceļu satiksmes drošību un braukšanas kvalitati šaja posma. Būvprojekta risinajums atjauno esošo seguma platumu 9m un paredz NP9 normalprofila pielietošanu, esošo autobusu pieturu novietnes izmaiņu, ka arī rekonstrukciju un satiksmes organizacijas tehnisko līdzekļu uzstadīšanu atbilstoši LVS prasībam. Kopējais rekonstruējama posma garums ir 934,34 m. Esoša satiksmes intensitate 8263Am/dnn. Perspektīva kustības intensitate 11899 Am/dnn. Projektēšanas darbi, tehniskie rasējumi un būvniecības daļas aprēķini tika izpildīti, ievērojot Latvijas valsts standartus un būvnormatīvus, kuru saraksts pievienots bakalaura darba (ar inženierprojektu) darba izmantotas literatūras sarakstam. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) apjoms: • izpētes un aprēķinu daļa 117 lpp • 7 rasējumi (uz 17 lapam) • 8 tabulas • 56 attēli • 30 izmantotie literatūras avoti
Atslēgas vārdi Ceļa Seguma Reciklēšana; Ceļa Segas Reciklēšana; Karstā Reciklēšana; Aukstā Reciklēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Pavement Recycling Methods; Cold Recycling; Hot Recycling
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 13.04.2011 17:33:56