Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Narkotisko un psihotropo vielu muitas kontroles pilnveidošana"
Nosaukums angļu valodā "Further improvement of customs control of narcotic drugs and psychotropic substances"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs J.Veinbergs, RTU lektors
Recenzents I.Sviķe, VID MP nodaļas vadītāja
Anotācija Darbu Narkotisko un psihotropo vielu muitas kontroles pilnveidošana izstrādāja RTU IEVF SESMI Muitas un nodokļu katedras studente Anna Dudanovska. Darba pētījuma objekts narkotisko un psihotropo vielu nelegālā aprite. Darba pētījuma priekšmets narkotisko un psihotropo vielu muitas kontroles pilnveidošana. Diplomdarba mērķis ir apskatīt muitas darbības principus narkotisko un psihotropo vielu kontrolē un novērtēt šīs darbības efektivitāti, kā arī analizēt mūsdienu šo vielu nelikumīgas izplatīšanas situāciju Latvijas un Eiropas Savienības valstu teritorijā un izsekot līdzi muitas un citu tiesībaizsardzības institūciju panākumiem šo aizliegto vielu apkarošanā un sniegt priekšlikumus muitas kontroles pilnveidošanai. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: apskatīt muitas darbības principus cīņā ar narkotisko un psihotropo vielu kontrabandu; izpētīt narkotisko un psihotropo vielu nelegālās aprites tiesisko regulējumu, kā arī šo vielu un zāļu likumīgas aprites kārtību; apskatīt un izanalizēt mūsdienu narkotiku nelikumīgas izplatīšanas dinamiku Latvijas Republikas un Eiropas Savienības teritorijā un to sekas; izsekot līdzi muitas un citu valsts tiesībaizsardzības institūciju panākumiem narkotisko un psihotropo vielu nelegālās aprites apkarošanā; sniegt priekšlikumus muitas kontroles pilnveidošanai. Diplomdarba pirmajā nodaļā tiek sniegts priekšstats par muitas darbības organizāciju cīņā ar narkotisko un psihotropo vielu kontrabandu; par narkotisko un psihotropo vielu nelegālās aprites tiesisko regulējumu un narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgas aprites kārtību. Otrā nodaļa pilnībā ir veltīta narkotisko un psihotropo vielu izplatības problēmai Latvijas Republikas un Eiropas Savienības teritorijā, kā arī šīs izplatības sekām; runāts par muitas un citu valsts tiesībaizsardzības institūciju panākumiem narkotisko un psihotropo vielu kontrabandas apkarošanā. Trešajā nodaļā tiek apskatīti galvenie virzieni muitas institūciju darbības organizācijas pilnveidošanā, kas tiek vērsta uz cīņu ar narkotisko un psihotropo vielu nelegālo apriti un to izplatības ierobežošanu. Darbā ir noteikta esošās narkotisko un psihotropo vielu izplatības problēmas aktualitāte un izteikti priekšlikumi to novēršanai, pilnveidojot un attīstot narkotisko un psihotropo vielu muitas kontroli. Diplomdarba praktiskā nozīme ir sabiedrības drošības un veselības aizsardzības veicināšana narkotisko un psihotropo vielu muitas kontroles pilnveidošanas rezultātā. Darbs sastāv no 3 nodaļām, 68 lapām, kurās ietvertas 4 tabulas, tika izmantotas 36 bibliogrāfiskās literatūras vienības.
Atslēgas vārdi Narkotisko un psihotropo vielu muitas kontroles pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā further improvement of customs control of narcotic drugs and psychotropic substances
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2011 11:49:30