Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Loģistikas pakalpojumu piemērošana muitas noliktavā SIA „Mono” "
Nosaukums angļu valodā "Use of logistics services in customs warehouse “Mono” Ltd."
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I.Zaviša, SIA „Refrans Logistics” komercdirektore
Recenzents J.Kuškins, RTU lektors
Anotācija Diplomdarbā ir izanalizēta muitas noliktavas darbība, ienākošo un izejošo kravu dinamika, finansiālais stāvoklis un pilnveidošanas iespējas uz SIA MONO piemēra. Darbs ir strukturēts ar ievadu, trim daļām, dieviņam nodaļām, trim apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfisko sarakstu un pielikumiem. Diplomdarba mērķis ir izanalizēt muitas noliktavas SIA MONO pilnveidošanas iespējas, piedāvāt konkrētus priekšlikumus un problēmas risināšanas veidus. Mērķa sasniegšanai ir izvirzīti šādi uzdevumi: Aplūkot visus ar tēmu saistītus informatīvus avotus; Intervēt noliktavas vadību un darbiniekus; Izpētīt konkrēta uzņēmuma darba specifiku; Izpētīt valsts ekonomisko stāvokli un loģistikas tirgu ; Veikt uzņēmuma finanšu analīzi; Piedāvāt izmaksu skaitļus un to atmaksāšanas termiņus. Darba izklāsta daļā ir dots teorētisks priekšstats par tādiem jēdzieniem, kā loģistika un muitas noliktava, ir aprakstīti noliktavas tehniskā aprīkojuma veidi. Praktiskajā daļā ir izpētīts uzņēmuma finansiālais stāvoklis, tā vieta loģistikas tirgū; ir izpētītas uzņēmuma optimizācijas iespējas un ir piedāvāts noliktavas rekonstrukcijas izmaksu aprēķins. Nobeigumā ir izdarīti loģiski secinājumi par paveikto pētījumu un piedāvāti konkrēti priekšlikumi. Darbā ir izmantotas 10 tabulas, 14 attēli, 14 formulas un 4 pielikumi, bibliogrāfiskais saraksts sastāv no 36 avotiem. Kopējais diplomdarba apjoms, neieskaitot pielikumus ir 60 lpp.
Atslēgas vārdi muitas noliktava, loģistikas pakalpojumi, finansiālais stāvoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā customs warehouse, finansial situation, logistics
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 19:44:56