Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Eiropas Savienības attīstības fondu apgūšanas efektivitāte Latvijā "
Nosaukums angļu valodā "European Union Development Fund implementation efficiency in Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. K.Didenko
Recenzents Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
Anotācija Darbā tiek apskatīta ES fondu administrēšanas un apgūšanas sistēma Latvijā, ir veikts salīdzinājums finanšu apgūšanas procesā starp Baltijas valstīm. Darbs sastāv no trim daļām. Analītiskajā daļā tiek apskatīta Eiropas Savienības finansiālās palīdzības būtība un kādi struktūrfondi ir pieejami Latvijā pēc iestāšanās ES, analizēts ES strukturālo fondu un Kohēzijas fonda finansējums nākamam periodam no 2007.gada līdz 2013. Gadam, kā arī tiek analizēti uz šo brīdi izmantotie ES fondu līdzekļi Latvijā un salīdzināts šī finansējuma apguves progress Baltijas valstīs. Darba analītiskajā daļā arī tiek īsumā aprakstīts ES fondu līdzfinansētu projektu efektivitātes vērtēšanas, projektu vadīšanas un sastādīšanas process. Teorētiskajā daļā darba autors sāk ar skaidrojumu kas ir efektivitāte, kādi ir efektivitātes viedi, kā arī nosaka kādā veidā pēc darba autora domām ir jānosaka ES fondu finansējuma apgūšanas efektivitāte esošajos apstākļos, pie ierobežota informācijas un pētījumu apjoma par ES fondu apgūšanas efektivitāti Latvijā. Teorētiskajā daļā darba autors veic arī sabiedriskās domas aptaujas ar nosaukumu Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā rezultātu analīzi no kuriem izriet pētāmās problēmas svarīgi faktori. Tiek veikta arī ES fondu apguves efektivitāti ierobežojošo faktoru noteikšana un faktoru klasificēšana tiešajos un netiešajos finansējuma apguves efektivitāti ierobežojošajos faktoros. Daba autors arī uzlabojot pašreizējo ES fondu publicitātes un informatīvo pasākumu modeli, izveido jaunu modeli, lai uzlabotu situāciju šajā jomā. Kā arī tiek izteikti priekšlikumi kas jāņem vērā, lai uzlabotu ES fondu apgūšanas efektivitāti. Darba zinātniski praktiskajā daļā tiek testēts darba autora izstrādātais modelis, izsakot jaunas prognozes ES fondu apguves vērtējumam nākamajiem 5 gadiem. Darba autors arī parāda vairākus piemērus, kas uzlabojas izmantojot izstrādātos priekšlikumus, kā arī tiek parādīts praktisks piemērs, kā uzlabojas ES līdzfinansēta proejkta vadīšana un finansēšana. Maģistra darba nobeigumā autors sniedz savus secinājumus un priekšlikumus, kas radušies darba izstrādes gaitā.
Atslēgas vārdi Eiropas Savienības attīstības fondu apgūšanas efektivitāte Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā European Union Development Fund implementation efficiency in Latvia
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2011 12:43:59