Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšana VID Nodokļu pārvaldes Vidzemes nodokļu administrēšanas daļas Valmieras klientu apkalpošanas centrā"
Nosaukums angļu valodā "Personal Income Tax Administration at State Revenue Service Tax Board Vidzeme Tax Administration Department on Valmiera Customers Service Centre"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs N.Jezdakova, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
Recenzents A.Segliņa, VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece
Anotācija ANOTĀCIJA Darba autore: Darja Belozerova Darba tēma: Iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšana VID Nodokļu pārvaldes Vidzemes nodokļu administrēšanas daļas Valmieras klientu apkalpošanas centrā. Darba mērķis ir pētīt un analizēt iedzīvotāju ienākuma nodokļa būtību, tās nozīmi valstī un tās administrēšanu vienā no Latvijas VID nodaļām. Darba mērķa izpildei izvirzīti sekojoši uzdevumi: izpētīt Latvijas iedzīvotāju ienākuma nodokļa būtību, nodokļa maksātājus, likmes, un citus nodokļa elementus; izvērtēt iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanu un uzskaiti VID Nodokļu pārvaldes Vidzemes nodokļu administrēšanas daļā; salīdzināt iedzīvotāju ienākuma nodokli Baltijas valstīs; izstrādāt secinājumus un priekšlikumus iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanā. Diplomdarbs izstrādāts pamatojoties uz Latvija Republikas likumiem Par iedzīvotāju ienākuma nodokli, Par nodokļiem un nodevām, Ministru kabineta noteikumiem, normatīvajiem aktiem, speciālo literatūru, kas attiecas uz iedzīvotājum ienākuma nodokli. Diplomdarbs sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā ir aprakstīta Latvijas Republikas nodokļu sistēma, iedzīvotāju ienākuma nodokļa vēsture, struktūra, objekts, attaisnotie izdevumi, apliekamie un neapliekamie ienākumi un nodokļa likmes. Otrajā nodaļā ir aplūkota iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšana, tas ir reģistrēšana un uzskaite, aprēķināšana, ieturēšana un maksāšana, Valsts ieņēmumu dienestā Nodokļu pārvaldes Vidzemes nodokļu administrēšanas Valmieras klientu apkalpošanas centrā. Trešajā nodaļā ir aprakstīts iedzīvotāju ienākuma nodoklis Baltijas valstīs, to salīdzināšana un nodokļa uzlabošanas iespējas Latvijā. Darba izstrādes laikā gūtās atziņas izklāstītas secinājumos un priekšlikumos. Kvalifikācijas darba apjoms 64 lpp., 11 tabulas, 7 attēli, 1 formula un 4 pielikumi. Darba uzrakstīšanā izmantoti 33 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, Valmieras klientu apkalpošanas centrs, VID, administrēšana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Personal Income Tax, Valmiera Customers Service Centre, SRS, administration.
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2011 15:26:25