Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Globālo ārpakalpojumu servisa centru attīstības perspektīvas Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Prospects for Development of Global Outsourcing Service Centres in Latvia”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Doc. A.Auziņa
Recenzents Doc. V.Ozoliņa
Anotācija Kopš uzņēmumiem aktuāli ir domāt par ekonomiju dažādos aspektos, arvien populārāki, kļūst ārpakalpojumi un to piesaistīšana uzņēmumu pamatdarbības veikšanai, savukārt starptautisku un lielu uzņēmumu vidū aizvien vairāk uzņēmumi ievieš un plāno ieviest apvienoto ārpakalpojumu centrus (Shared Service Centres), kas nozīmē uzņēmuma ikdienas, standartizējamās darbības tiek veiktas vienā atsevišķā uzņēmuma organizācijā. Uzņēmumi, plānojot biznesa stratēģiju, parasti tajā nosaka, ka tiks izmantoti ārpakalpojumi vai veidots apvienoto ārpakalpojumu servisa centrs, kas savukārt uzņēmumam nozīmē optimizēt uzņēmuma resursus, standartizēt procesus, strādāt daudz efektīvāk, kā arī tiek samazinātas izmaksas un nodarbināts profesionāls darbaspēks. Latvijā aizvien vairāk darbību uzsāk globālo ārpakalpojumu jeb apvienoto pakalpojumu servisa centri, kas nodrošina atbalsta funkcijas tādās nozarēs, kā finanšu pakalpojumos, grāmatvedībā, personālvadībā, informācijas tehnoloģijās, iepirkumu un datu ievadīšanā. Elīnas Ločmeles maģistra darbs Globālo ārpakalpojumu servisa centru attīstības perspektīvas Latvijā ir pētījums, kas atspoguļo ārpakalpojumu un apvienoto ārpakalpojumu servisa centra izmantošanas nozīmīgumu, ieguvumus un riskus, kā arī parāda apvienotā ārpakalpojuma centra darbības praksi uzņēmumā SIA Tieto Latvia. Darbs sastāv no trijām daļām problēmas teorētiskās analīzes, praktiskās analīzes un pētījuma, kā arī secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmajā daļā tiek aprakstīti ārpakalpojumi, apvienoto ārpakalpojumu servisa centri, to būtība, nozīmīgums, priekšrocības un trūkumi. Otrajā jeb analītiskajā daļā tiek analizēta apvienoto ārpakalpojumu servisa centru attīstība (GSSC) Latvijā, savukārt trešajā jeb pētījuma daļā tiek novērtēts un izpētīts uzņēmuma SIA Tieto Latvia GSSC. Balstoties uz teorētiskās, analītiskās un pētījuma daļas, tika izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darbā ir 81 lappuses, 4 tabulas, 25 attēli un Pielikums. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir 48 avoti.
Atslēgas vārdi Ārpakalpojumi, apvienoto ārpakalpojumu servisa centri,priekšrocības, trūkumi,attīstība,perspektīvas.
Atslēgas vārdi angļu valodā Outsourcing, shared outsourced service centers, advantages and downsides, development, prospects.
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2011 20:35:19