Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Ēnu ekonomikas ietekme uz Valsts budžetu un tās novēršanas iespējas"
Nosaukums angļu valodā "Impact of the Shadow Economy on the State Budget and its Prevention Possibilities"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents V.Andrējeva, RTU asoc. profesore, Dr.oec.
Anotācija Diplomdarba Ēnu ekonomikas ietekme uz Valsts budžetu un tās novēršanas iespējas izstrādāšanas gaitā tiek apskatīta ēnu ekonomikas ietekme uz valsts budžetu. Ēnu ekonomika pastāv katrā valstī daļai no valstīm tās rādītājs ir zems, citām augsts. Nelabvēlīgos ekonomikas apstākļos, ēnu ekonomika progresē, jo cilvēki meklē iespējas ietaupīt un izdzīvot ar esošajiem ienākumiem, tāpēc šādos ekonomiskajos apstākļos palielinās nelegālā nodarbinātība un bieži algas tiek maksātas aploksnēs. Minētās sekas rada zaudējumus valsts budžetā, jo netiek maksāti nodokļi, un valsts ir spiesta ņemt kredītus, lai sabalansētu budžetu, kā rezultātā pieaug valsts ārējais parāds. Nav noslēpums, ka ēnu ekonomika pastāv gan Latvijā, gan citās valstīs, kurās negatīvais rādītājs būtiski ietekmē ekonomiskos procesus. Šī problēma ir aktuāla, jo Latvija mēģina atkopties no krīzes. Diplomdarba mērķis ir izpētīt ēnu ekonomikas ietekmi uz valsts budžetu, identificēt rašanās cēloņus un sekas, un izvirzīt priekšlikumus ēnu ekonomikas novēršanas iespējām. Diplomdarbā ir izpētīti un analizēti ēnu ekonomikas rašanās cēloņi un sekas, kā arī ēnu ekonomikas apmērs Latvijā un citās valstīs. Diplomdarba pētījuma objekts ir ēnu ekonomikas parādība. Diplomdarba pētījuma priekšmets ir nodokļu sistēma un maksājumi. Diplomdarbs par ēnu ekonomikas ietekmi uz valsts budžetu un tās novēršanas iespējas sastāv no trijām nodaļām: q nodaļā ir aprakstīts ēnu ekonomikas jēdziens, tā rašanās cēloņi un sekas, kā arī novērtēšanas metodes; q nodaļā ir aplūkots ēnu ekonomikas apmērs Latvijā un citās valstīs; q nodaļa ir praktiskā nodaļa, kurā ir analizēti ēnu ekonomikas apmēru ietekmējošo faktoru novēršanas iespējas. Diplomdarba apjoms ir 63 lappuses, tās satur 8 tabulas, 26 attēlus un 1 formula. Darba izstrādes gaitā izmantoti 25 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi ēnu ekonomika, nodokļi
Atslēgas vārdi angļu valodā the shadow economy, taxes
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2011 20:10:22