Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Iedzīvotāju ienākumu nodokļa administrēšanas analīze VID Nodokļu pārvaldes Rīgas Pārdaugavas klientu apkalpošanas centrā"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of Personal Income Tax Administration at the State Revenue Service Tax Board in Riga’s Pardaugava Customers Services Centre"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs N.Jezdakova, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
Recenzents A.Segliņa, VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece
Anotācija Diplomdarba tēma ir Iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas analīze Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Rīgas nodokļu administrēšanas daļas Pārdaugavas klientu apkalpošanas centrā. Darbā tiek apskatīta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Rīgas nodokļu administrēšanas daļas Pārdaugavas klientu apkalpošanas centra (turpmāk VID Pārdaugavas KAC) pašreizējā darbība. Diplomdarba pētījuma objekts ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis VID Pārdaugavas KAC, pētījuma priekšmets ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas analīze. Darbs sastāv no trijām sadaļām, kurās secīgi tiek analizēti un risināti darba uzdevumā aprakstītie jautājumi. Pirmā daļa diplomdarbā ietver informatīvus un vēsturiskus aspektus, savukārt otrajā daļā ir raksturots iedzīvotāju ienākuma nodoklis no teorētiskās puses. Darba trešā daļa ir izpētīta VID Pārdaugavas KAC darbībai un EDS sistēmai. Diplomdarbs ir rakstīts datorsalikumā uz 73 lapām, latviešu valodā. Tas ietver 11 tabulas, 8 attēlus. Izmantoti 53 bibliogrāfiskie avoti. Diplomdarbā veiktie apraksti VID Pārdaugavas KAC darbības analīzei: 1. Vispārīgi apskatīts iedzīvotāju ienākuma nodoklis Latvijas Republikā. 2. Veikts iedzīvotāju ienākuma nodokļa reglamentējošo normatīvo aktu apskats. 3. Sniegts vispārīgs VID Pārdaugavas KAC apraksts par tās organizatorisko struktūru, mērķiem un funkcijām. 4. Analizēta gan nodokļu administrēšanas kārtība atsevišķos sektoros, gan darbības, kas saistīta ar nodokļu maksātājiem; 5. Izstrādāti secinājumi un priekšlikumi pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas analīzes VID Pārdaugavas KAC. Diplomdarbs izstrādāts, pamatojoties uz zinātnisko literatūru, Latvijas Republikas likumiem un Ministru kabineta noteikumiem, publikācijām, statistisko informāciju, interneta resursiem un VID Pārdaugavas KAC nepublicētajiem materiāliem.
Atslēgas vārdi Ienākumu nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā Income TAX
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 09:22:29