Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Riska analīze jūras transporta līdzekļu muitas kontrolē"
Nosaukums angļu valodā "Risk analysis in customs control of vessels"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs J.Veinbergs, RTU lektors
Recenzents A.Čevers, RTU docents
Anotācija ANOTĀCIJA Darbu „Riska analīze jūras transporta līdzekļu muitas kontrolē” izstrādāja RTU IEF SESMI Muitas un nodokļu katedras studente Nadežda Vtjurina. Diplomdarba mērķis ir analizēt un noteikt pastāvošos riskus un izpētīt tos, kas ir saistīti ar jūras transporta līdzekļu muitas kontroli. Noskaidrot kādi varētu būt riski jūras transporta līdzekļu, cilvēku un kravu pārvadājumos. Pētījuma objekts ir jūras transporta līdzekļu muitas kontrole, pētījuma priekšmets ir risku analīzes piemērošana jūras transporta līdzekļu muitas kontrolē. Izvirzītā mērķa sasniegšanai formulēti sekojoši uzdevumi: 1. Izpētīt informācijas novērtēšanas pamatprincipus; 2. Izpētīt jēdzienu riska analīze; 3. Izanalizēt risku analīzes sistēmas elementus un struktūru. 4. Noteikt iespējamos un aktuālos riskus, kas ir saistīti ar jūras transporta muitas kontroli un izanalizēt tos; 5. Noskaidrot, kā jūras transporta muitas kontrolē tiek piemērota risku analīze; 6. Definēt problēmas, kas apgrūtina jūras transporta līdzekļu muitas kontrolē un sniegt priekšlikumus problēmu risinājumiem. Darbs sastāv no ievada, četrām sadaļām, autores priekšlikumiem un secinājumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikuma, tā kopīgs apjoms ir 88 lappuse. Sadaļas ir iedalītas atsevišķās nodaļās, bet dažas no nodaļām – apakšnodaļās. Diplomdarbs iekļauj 7 attēlus. Pirmajā sadaļā tiek izskatītas informācijas novērtēšanas pamatprincipi, tiek pētīti informācijas avoti un informācijas analīze. Otrajā sadaļā tiek apskatīti risku analīzes teorētiskās bāzes un metodes muitas darbības jomā. Trešajā sadaļā tika noteikti riska indikatori kuģu pārmeklēšanas atlasei, kuģu kravas un konteineru riska rādītāji un riska kuģu pārbaudes biežums, būtiskākie riski tiek detalizēti izpētīti. Ceturtajā sadaļā tiek izskatīta veicamo darbu un jūras transporta līdzekļa kontroles procedūru secība un analizēta risku analīzes piemērošana jūras transporta līdzekļu muitas kontrolē. Darbā tika analizēta jūras transporta līdzekļu muitas kontrole un pastāvošie riski, kas var apdraudēt cilvēku drošību.
Atslēgas vārdi Riska analīze jūras transporta līdzekļu muitas kontrolē
Atslēgas vārdi angļu valodā Risk analysis in customs control of vessels
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 19:50:04