Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Kontrabandas apkarošanas problēmas Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Problems of combatting smuggling in Latvia"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I.Krauze, ZVAB”Vidžus un partneri” zvērināts advokāts
Recenzents A.Čevers, RTU docents
Anotācija Diplomdarba, kurš izklāstīts uz 61 lapas, tēma ir Kontrabandas apkarošanas problēmas Latvijā. Diplomdarba mērķis ir analizēt divus noziedzīgus nodarījumus muitas darbības sfērā, atbildība par kuriem paredzēta Krimināllikuma- Kontrabanda (Krimināllikuma 190.pants) un Neatļautas darbības ar muitošanai pakļautām precēm un citām vērtībām (Krimināllikuma 191.pants). Galvenie jautājumi, kuri tiek apskatīti šajā diplomdarbā ir saistīti ar atbildības attīstības vēsturi par noziedzīgiem nodarījumiem muitas darbības sfērā noziedzīgi nodarījumi muitas sfērā un šī noziedzīga nodarījuma sastāvs, kā arī noziedzīgu nodarījumu muitas sfērā saistība ar citiem noziedzīgiem nodarījumiem. Nodaļā Kontrabandas vēsturiskā attīstība galvenā uzmanība ir veltīta atbildībai par noziedzīgiem nodarījumiem muitas darbības sfērā, attīstības vēsturei Latvijas Republikā un ārpus tās robežām. Atbildības attīstības vēsture ir analizēta aptverot laika posmu sākot ar 1260. gadu p.m. ēras, kad senie grieķi, lai ievestu Trojā ieročus, izmantoja Trojas zirgu, līdz pat mūsu dienām, pētot likumdošanas attīstību šajā jautājumā, ņemot vērā Latvijā bijušās valstiskās iekārtas. Nodaļā Noziedzīgi nodarījumi muitas darbības sfērā un to sastāvs ir izanalizēts abu šo noziedzīgo nodarījumu sastāvs - subjekts, objekts, subjektīvā puse un objektīvā puse, kā arī šo noziedzīgo nodarījumu muitas darbības sfērā kvalificējošās pazīmes. Analīzē ir izmantoti gan normatīvie akti, gan arī juridiskā literatūra, kā arī tiesu prakse, izdarīta šo noziedzīgo nodarījumu sastāvu salīdzināšana, ar analoģiskiem šo noziegumu sastāviem citās valstīs. Veicot šo analīzi tika noskaidrotas virkne problēmas gan pašā likumdošanā, gan arī tisu praksē, kā arī darbā ir piedāvāts šo problēmu iespējamais risinājums. Nodaļā Noziedzīgu nodarījumu muias darbības sfērā saistība ar citiem noziedzīgiem nodarījumiem ir aplūkots jautājums par kontrabandas saistību ar noziedzīgu nodarījumu par neatļautām darbībām ar muitošanai pakļautām precēm un citām vērtībām, par cik, izdarot šos abus noziedzīgos nodarījumus, virknē gadījumu veidojas priekšnosacījumi, kuri tālāk izraisa citu noziegumu izdarīšanu.
Atslēgas vārdi Kontrabandas apkarošanas problēmas Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Problem of prevention of smuggling in Latvia
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2011 15:07:38