Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pakalpojumu uzņēmuma klientu piesaistes projekts"
Nosaukums angļu valodā "The Project of Client Attraction of a Service Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Recenzents Dr.oec.,lekt. R.Greitāne
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta autors: Kristīna Sarule Diplomprojekta vadītājs: Dr. oec. Elīna Gaile-Sarkana Diplomprojekta tēma: Pakalpojumu uzņēmuma klientu piesaistes projekts. Diplomprojekta apjoms: Darbs sastāv no ievada, piecām daļām secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 69 lpp., tajā iekļauti 29 att., 44 tab., 14 formulas darbam pievienoti 9 pielikumi. Diplomprojektā izmantoti avoti: Bibliogrāfija 22 avoti, no tiem 19 latviešu valodā, 1 krievu valodā,1 angļu valodā. Diplomprojekta galvenie rezultāti: galvenie rezultāti SIA Datateks darbības un vēstures faktu izpēte, finansiāla stāvokļa analīze, izstrādāti secinājumi un priekšlikumi, apkopojot veiktās analīzes datus un piedāvājot jaunas idejas un iespējas turpmākajai darbībai. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Sarule K.. Pakalpojumu uzņēmuma klientu piesaistes projekts: Diplomprojekts Vadītājs, Gaile-Sarkana E. Datorsalikums.- Rīga: RTU, 2011.- 69 lpp.
Atslēgas vārdi klientu piesaiste
Atslēgas vārdi angļu valodā client attraction
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2011 15:40:12