Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Daudzkanālu pieeja apdrošināšanas pakalpojumu realizēšanā"
Nosaukums angļu valodā "Multi-channel approach to security service implementation"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof. I.Voronova
Recenzents Mg.oec.,lekt. I.Ozoliņa-Ozola
Anotācija Bakalaura darba tēma: Daudzkanālu pieeja apdrošināšanas pakalpojumu realizēšanā. Darba autore: Simona Tropa. Darba zinātniskais vadītājs: RTU asoc. prof., Dr.oec. Irina Voronova. Darbs ietver: 66 lappuses, kurās ietilpst 11 attēli, 10 tabulas, 3 pielikumi un, 21 izmantotās literatūras un citi informācijas avotu. Bakalaura darba mērķis ir: Izpētīt daudzkanālu pieeju apdrošināšanas pakalpojumu realizēšanas iespējas Latvijas apdrošināšanas tirgū, veikt SVID analīzi, secinājumus un priekšlikumus. Darba uzdevumi: 1. Izanalizēt teorētisko literatūru, noskaidrot ar tēmu saistītos jēdzienus un atbilstošās teorijas; 2. Definēt apdrošināšanas nozīmi un būtību ; 3. Analizēt starpnieku procesu norisi; 4. Veikt apdrošināšanas pakalpojumu realizēšanas kanālu SVID analīzi; 5. Analizēt apdrošināšanas pakalpojumu realizēšanas kanālu klasifikāciju; 6. Veikt darba gaitā radušos secinājumus; 7. Sniegt priekšlikumus ; Bakalaura darba pirmajā nodaļā tiks apskatīts apdrošināšanas tirgus raksturojums, apdrošināšanas tirgus nozīme finanšu sistēmā un apdrošināšanas pakalpojumu realizēšanas kanāli. Bakalaura darba otrajā nodaļā apskatīts un analizēts apdrošināšanas brokeru darbības analīze un apdrošināšanas brokeru finanšu analīze. Bakalaura darba izstrādāšanai tika izmantoti dažādi avoti - mācību grāmatas, interneta vietnes, Finanšu kapitāla tirgus komisijas un Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas pārskati, Latvijas Republikas likumdošana.
Atslēgas vārdi Daudzkanālu pieeja apdrošināšanas pakalpojumu realizēšanā.
Atslēgas vārdi angļu valodā Multi-channel access implementation in insurance services.
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2011 10:45:19