Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Muitas dienesta loma sabiedrības apdraudējuma novēršanā"
Nosaukums angļu valodā "Customs role in prevention a threat to society"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Ģ.Pilāns, VID MP Muitas kontroles organizēšanas d.vad.vietn.
Recenzents S.Kārkliņa- Ādmine, VID MP Inspekcijas daļas vadītāja
Anotācija Diplomdarbā Muitas loma sabiedrības apdraudējuma novēršanā tiek iezīmēti muitas darbības pamatvirzieni sabiedrības aizsardzības nodrošināšanai. Izvēlētas tēmas aktualitāte ir saistīta ar nemitīgo starptautisko pasažieru un kravu pārvadājumu pieaugumu, un ar to paaugstināto iespējamību apdraudējumam sabiedrībai. Diplomdarba mērķis ir raksturot muitas dienesta lomu, tā darbību, izanalizēt muitas dienesta darba rezultātus, lai noskaidrotu, cik efektīvi strādā muita. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1) raksturot muitas dienestu, tā lomu sabiedrības aizsardzībā; 2) izpētīt riska vadību un uz to balstīto fizisko kontroli; 3) noskaidrot, cik efektīvi muitai izdodas cīnīties ar muitas noteikumu pārkāpumiem un novērst apdraudējumu sabiedrībai; 4) aplūkot, kādā veidā notiek informācijas apmaiņa ar klientiem un kādi mērķi tika izvirzīti ciešākai muitas dienesta sadarbībai ar klientiem un apkalpošanas līmeņa paaugstināšanai. Diplomdarba pirmajā sadaļā tiek izskatīti muitas galvenie uzdevumi, to loma sabiedrības aizsardzībā, muitas sadarbība starptautiskajā un valsts līmenī, kā arī informācijas pieejamība un caurspīdība kvalitatīvākai un efektīvākai klientu apkalpošanai. Otrajā sadaļā tiek aprakstīta un analizēta risku analīzes piemērošana un fiziskās kontroles metodes. Trešajā sadaļā tiek apkopoti un analizēti muitas kontroles rezultātu raksturojumi. Diplomdarba pētījuma objekts ir muitas dienests, bet pētījuma priekšmets ir muitas dienesta loma sabiedrības apdraudējuma novēršanā. Diplomdarbs sastāv no ievada, trim sadaļām, kā arī secinājumiem un priekšlikumiem un bibliogrāfiskā saraksta, darba apjoms 91 lpp. Darbā izmantoti 7 attēli un 8 tabulas.
Atslēgas vārdi Muitas dienests, sabiedrības aizsardzība, muitas dienesta loma
Atslēgas vārdi angļu valodā Customs role, a threat to society,ensurement
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2011 13:27:22