Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Elektropārvades līniju apskats"
Nosaukums angļu valodā "Review of electric transmission line "
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs T.Lomane
Recenzents S.Guseva
Anotācija Anotācija ELEKTROPĀRVADES LĪNIJU APSKATS Šajā darbā ir apskatītas elektropārvades līniju konstrukcija un parametru noteikšana. Darbā tiek aplūkota elektropārvades vēsture, kā attīstījušās gan gaisvadu līnijas, gan kabeļlīnijas un kādi faktori ir ietekmējuši to attīstību. Apskatīts tiek gaisvadu līnijas, kabeļlīniju, kā arī piekarkabeļi. Tiek aplūkota to konstrukcija gan augstspriegumā, gan zemspriegumā. Darbā ir arī aprakstīts, kā konstrukcija ietekmē elektropārvades parametrus. Darbs sastāv no 5 nodaļām. Pirmā nodaļā tiek apskatīta elektropārvades līniju vēsture un attīstība pasaulē un Latvijā. Otrā nodaļa veltīta elektropārvades līniju konstrukcijas raksturošanai. Tiek apskatītas gan gaisvadu, kabeļu un piekarkabeļu līniju uzbūve. Trešajā un ceturtajā nodaļā tiek apskatīts kā tiek noteikti elektropārvades līniju parametri. Tiek veikts viļņu parametru apskats, kā arī četrpola vispārināto konstanšu noteikšana. Pēdējā nodaļā ir parādīti aprēķini un tiek salīdzināti parametri pie dažādām līniju uzbūves. Darba kopapjoms ir 69 lapas, tas satur 29 attēlus, 7 tabulas, 3 pielikumus, tajā ir atsauces uz 20 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Elektropelektropārvades līnijas un Elektropelektropārvades līniju parametri
Atslēgas vārdi angļu valodā electric transmission line and transmission line parameters
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2011 13:30:13