Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Jaunu klientu piesaistīšanas projekts tūrisma aģentūrai”
Nosaukums angļu valodā „Project for attracting new clients in a tourism agency”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec., lekt.R.Greitāne
Recenzents Dr.oec., prof. V.Nešpors
Anotācija Diplomprojekta autore: Vaņušina L. (2011.) Diplomprojekta tēma: Jaunu klientu piesaistīšanas projekts tūrisma aģentūrai. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt jaunu klientu piesaistīšanas projektu tūrisma aģentūrai SIA IRBE LNK, nosakot uzņēmuma attīstības iespējas un saplānojot aktivitātes uzņēmuma darbības uzlabošanai, pamatojoties uz uzņēmuma darbības analīzi. Diplomprojekts sastāv no 5 daļām. Analītiskajā daļā tiek analizēta uzņēmuma darbība, ar mērķi noteikt to stiprās un vājās puses. Projekta daļā tiek izvirzīti un aprakstīti uzņēmuma darbības uzlabošanas priekšlikumi, kas saistīti ar jaunās mājas lapas izstrādāšanu, dažādu portālu un sociālo tīklu izmantošanu, kā arī citi klientu piesaistīšanas pasākumi. Tehnoloģiskajā daļā tiek aprakstīta potenciālo klientu datu bāzes izveidošana, izmantojot programmu Microsoft Access 2007. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek novērtēti uzņēmuma pastāvošie darba riski un piedāvāti pasākumi to samazināšanai un novērošanai. Grafiskajā daļā tiek apkopoti autores izstrādāti attēlojošie materiāli. Izmantotas pētījumu metodes: teorētiskās izpētes metodes, analīzes un salīdzināšanas metode, un interneta resursu izmantošana. Darbs sastāv no ievada, piecām nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, pielikumiem. Darba apjoms ir 102 lpp., tajā iekļauti 18 att., 18 tab., bibliogrāfija 32 avoti latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Mārketinga plāns, tūrisma aģentūra, klientu piesaistīšanas pasākumi, reklāma
Atslēgas vārdi angļu valodā Tourism, marketing, attracting of a new clients
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 30.12.2011 16:10:09