Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Grāmatvedības pakalpojumu virzīšana tirgū"
Nosaukums angļu valodā "Accounting services promotion"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,lekt. R.Greitāne
Recenzents Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Mežiels
Anotācija Diplomprojekta temats ir Grāmatvedības pakalpojumu virzīšana tirgū. Darbs ir izstrādāts profesionālo bakalauru studiju programmā Uzņēmējdarbība un vadīšana. Projekts sastāv no piecām daļām: analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Analītiskās daļas ietvaros tika veikta īsa nozares analīze, uzņēmuma ārējo vidi ietekmējošo faktoru analīze, uzņēmuma finansiālās un mārketinga darbības analīze. Analīzes rezultāti tika izmantoti priekšlikumu definēšanā. Projekta aprēķinu daļas ietvaros tika veikta analītiskās daļas izvirzīto priekšlikumu īstenošana: tika izveidota uzņēmuma mārketinga programma, sastādīts mārketinga aktivitāšu kalendārais plāns, aprēķināts uzņēmuma mārketinga budžets un aprēķināta ieguldīto līdzekļu izmantošanas efektivitāte. Tehnoloģiskajā daļa tika izstrādāti priekšlikumi uzņēmuma mājas lapas modernizēšanai un darbības uzlabošanai, kā arī, izmantojot MS Office Access programmu, tika izveidota klientu datu bāze, kas var tikt izmantota klientu lojalitātes pasākumu izveidē. Darba un dabas aizsardzības daļas ietvaros tika veikta riska faktoru un darba vides analīze ar mērķi paaugstināt un uzlabot darba aizsardzību uzņēmumā. Grafiskā daļa sastāv no 16 lapām, kurās ir apkopotas, diplomprojekta laikā izstrādātas shēmas, attēli, grafiki un tabulas, lai caurredzamāk atspoguļotu darbā veicamus pētījumus. Darba apjoms ir 79 lapas, kurās ir 21 tabula un 53 attēli.
Atslēgas vārdi Grāmatvedības pakalpojumi, pakalpojumu virzīšana, mārketings
Atslēgas vārdi angļu valodā Accounting services, services promotion, marketing
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2011 13:33:07