Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Depozītu tirgus attīstība Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „Development of deposit market in Latvia”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. N.Semjonova
Recenzents Dr.oec., prof. V.Nešpors
Anotācija Bakalaura darba autors: Jana Prance Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., lekt. N.Semjonova Bakalaura darba temats:Depozītu tirgus attistība Latvija Bakalaura darba apjoms: 60 lpp, 39 tabulas, 1 attēls Bakalaura darba izmantotie materiāli: Darba ir izmantotie galvenokārt ar komercbanku darbību saistītie elektroniskie resursi,t.s. banku mājaslapas, statistiskie dati no Latvijas Komercbanku Asociācijas mājaslapas, kā arī literatūra par noguldījumiem in investīcijām. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā aplūkotas un analizētas Latvijas Republikas komercbankas, to darbība, piedāvātie depozītnoguldījumu veidi, banku darbības finanšu riski un to vadības metodes. Novērtēti depozītnoguldījumu piedāvātie noguldījumu termiņi un procentu likmes, kā arī to izmaiņu prognozes.Darba gaitā gūti secinājumi par Latvijas komercbanku depozītu tirgu un to piedāvātajām iespējām. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Prance J. Depozītu tirgus attistība Latvijā: Bakalaura darbsZinātn.vadītāja Semjonova N. - Datorsalikums - Rīga: RTU, 2008-2011- 60 lpp
Atslēgas vārdi Depozīti
Atslēgas vārdi angļu valodā Deposit market
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2011 18:51:21