Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Personālvadības procesa pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "The Project of Personnel Management System Improvement"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
Recenzents MBA D.Aramina
Anotācija Anotācija Diplomprojekta autore: Inese Kanska Diplomprojekta vadītājs: G.Maurāne, Mg biol., prakt.doc. Diplomprojekta temats: Personālvadības procesa pilnveidošanas projekts Diplomprojekta apjoms: 69 lapas; darbā iekļautas 13 tabulas, 20 attēli; darbam pievienoti 4 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 25 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionāla literatūra personāla vadīšanā, uzņēmumu menedžmentā, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Darba Analītiskajā daļā raksturots Va Nacionālais Botāniskais dārzs personāls, kustības dinamika un tendences. Analizēti personāla vadības procesi, galvenās darbības un funkcijas. Izvirzītas galvenās ar personāla procesu saistītās problēmas un piedāvāti to risinājumi. Projekta aprēķinu daļā problēmu risināšanai izstrādāti trīs projekti jaunas amata vietas izveides projekts; personāla apmācību plānošanas projekts un personāla pēctecības plānošanas projekts. Tehnoloģiskajā daļā aprakstīta personāla vadības sistēma Horizon. Darba un dabas aizsardzības daļā tanalizēti un noteikti galvenie ergonomiskie riski roku darbā, izstrādāts plāns un aprēķinātas izmaksas šo risku novēršanai. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Kanska, I. Personālvadības procesa pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts Vadītājs: Maurāne G. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2011. 69 lpp.
Atslēgas vārdi Personālvadības procesa pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā The project of Personnel Management System Improvement
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2011 15:18:51