Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Drukāto mediju finansēšanas iespējas un dzīvotspēja Latvijā"
Nosaukums angļu valodā „Financial viability and opportunities for print media in Latvia”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Asoc.prof. L.Ādamsone
Recenzents Mg.oec., lektors N.Balabka
Anotācija Maģistra darba temats ir Drukāto mediju finansēšanas iespējas un dzīvotspēja Latvijā. Autore analizē, kādas izmaiņas drukāto mediju izdevēju darbībā notikušas līdz ar pasaules tīmekļa un jauno tehnoloģiju parādīšanos. Pēdējos gados sarūk no tradicionālajiem avotiem – preses izdevumu abonēšanas un mazumtirdzniecības, kā arī reklāmas un sludinājumu izvietošanas- gūtie ieņēmumi. Tāpēc izdevēji pievēršas ieņēmumu gūšanas iespējām no satura pārdošanas internetā. Pēdējos trīs gados ir vērojams vietējo drukāto mediju aktivitātes pieaugums darbībā internetā- izveidoti ziņu portāli internetā, auditorijai tiek piedāvātas drukāto izdevumu – gan laikrakstu, gan žurnālu- tiešsaistes versijas. Taču līdzšinējie mēģinājumi piemērot maksu par saturu internetā saistāmi ar minimāliem ieņēmumiem. Tas skaidrojams gan ar patērētāju negatīvo attieksmi par maksas piemērošanu par saturu internetā, gan ar aso konkurenci ar ziņu portāliem internetā, kas piedāvā bezmaksas saturu. Darba Pirmajā daļā autore parāda izdevējdarbības specifiku, sniedz produktu raksturojumus, norāda faktorus, kas ietekmē drukāto mediju dzīvotspēju un atbilstoša biznesa modeļa izvēli, raksturo tradicionālās finansēšanas iespējas. Autore analizē un izdara secinājumus par ārvalstu drukāto mediju izdevēju pieredzi, kuri meklējumus pēc jaunām finansēšanas iespējām un jauna, tehnoloģiju laikmetam atbilstoša biznesa modeļa sāka jau pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados. Pirmajā daļā tiek arī sīkāk aplūkoti biznesa modeļi un to būtība. Darba Otrajā daļā autore atklāj Latvijas drukāto mediju tirgus problēmas uz konkrēta uzņēmuma – sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) Mediju nams- piemēra. Šajā daļā tiek sniegts uzņēmuma darbības raksturojums, veikta uzņēmuma līdzšinējās darbības finanšu rezultātu analīze par pēdējiem trim gadiem, izvērtētas uzņēmuma stiprās, vājās puses, kā arī iespējas un riski. Tāpat arī tiek noteikta ārējo un iekšējo faktoru ietekme uz uzņēmuma darbību, raksturoti esošie apstākļi nozarē un konkurenti. Daļas noslēguma autore secina, ka drukāto mediju ieņēmumi no tradicionālajiem avotiem sarūk un izvirza priekšlikumu pievērsties satura pārdošanai internetā. Lai izstrādātu veiksmīgāko modeli, tiek izvērtēti līdzšinējo mediju pieredze, ieviešot maksas saturu internetā, izvērtēti projekta potenciāls un riski. Trešajā daļā autore kā piemērotāko biznesa modeli Latvijas mediju nozarei, kas nodrošinās drukāto mediju dzīvotspēju, izvirza Kabeļtelevīzijas modeli. Šis modelis paredz, ka uz maksas saturu vienlaikus pārietu visi lielākie mediji valstī. Šajā darba daļā tiek apskatīti izstrādātā biznesa modeļa darbības principi un veikti nepieciešamie aprēķini, kas parāda prognozējamos modeļa īstenošanas ekonomiskos ieguvumus Latvijas drukāto mediju nozares uzņēmumiem. Aprēķini apliecina modeļa ieviešanas vietējā tirgū izdevīgumu. Maģistra darbs sastāv no 90 lapām. Darbā ir iekļautas 28 tabulas, 25 attēli, 2 pielikumi. Maģistra darba izstrādē izmantoti 34 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Drukāto mediju dzīvotspēja, biznesa modeļi
Atslēgas vārdi angļu valodā Viability of print media, business models
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2012 14:53:23