Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Sociālā mārketinga politikas izveidošana Latvijas iedzīvotāju apkalpošanas jomā"
Nosaukums angļu valodā "Development of social marketing policy in the Latvian population service sphere"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
Recenzents Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
Anotācija Pētījuma objekts – sociālais mārketings Latvijas iedzīvotāju apkalpošanas jomā. Pētījuma priekšmets – sociālā mārketinga politikas izveidošana Latvijas iedzīvotāju apkalpošanas jomā. Darba mērķis – izveidot sociālā mārketinga politiku Latvijas iedzīvotāju apkalpošanas jomā un parādīt to praktisko pielietojumu. Darba hipotēze – sociālā mārketinga politikas izveidošana uzņēmumā ļaus uzlabot tā finansiālo un sociālo stāvokli. Darba mērķa sasniegšanai un hipotēžu pārbaudei tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: • analizēt medicīnisko pakalpojumu un veselības aprūpes nozares stāvokli Latvijā un ārvalstīs; • analizēt sociālā mārketinga izpausmes formas Latvijā un ārvalstīs; • noteikt sociālo mārketingu ietekmējošos faktorus; • izveidot sociālā mārketinga modeli un politiku Latvijas iedzīvotāju apkalpošanas jomā; • pārbaudīt novitātes praktisko pielietojumu uzņēmumā SIA „Veselība”, nosakot galvenos riskus un ekonomiskos ieguvumus. Maģistra darbā tika izstrādātas šādas novitātes: 1. Sociālo mārketingu ietekmējošo faktoru noteikšana. Visi mārketinga faktori, kas varētu ietekmēt potenciālo klientu attieksmi pret veselīgiem paradumiem un medicīnas uzņēmuma pakalpojumu izmantošanu tiek modificēti, lai tie precīzāk atbilstu sociālā mārketinga vajadzībām. 2. Medicīnas uzņēmuma sociālā mārketinga modeļa izveidošana. Izturēšanās maiņas modeļi tiek apvienoti kombinētā modelī, ņemot vērā kā sociālos, tā arī kognitīvos faktorus. Modeli ir iespējams koriģēt atkarībā no sociālā mārketinga politikas mērķiem un mērķauditorijas īpatnībām. Par pamatu izstrādājamajam modelim ņemts veselības pārliecināšanas modelis, kurš papildināts ar dināmiskā veselības pārmaiņu teorijas modeļa un inovāciju izplatīšanās modeļa elementiem. Izstrādātais modelis ir vispārēja rakstura un modificējams pēc vajadzības. 3. Sociālā mārketinga politikas izveidošana Latvijas iedzīvotāju apkalpošanas jomā. Sociālā mārketinga politika tiek izveidota uz klasiskā mārketinga politikas pamatiem, ievērojot galvenos sociālā mārketinga aspektus.
Atslēgas vārdi Sociālā mārketinga politikas izveidošana Latvijas iedzīvotāju apkalpošanas jomā
Atslēgas vārdi angļu valodā Development of social marketing policy in the Latvian population service sphere
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2011 15:05:25