Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mārketinga darbības uzlabošana uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Marketing activities improvement in a company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. K.Marinska
Recenzents Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
Anotācija Diplomprojekts Mārketinga darbības uzlabošana uzņēmumā ir izveidots ar mērķi noskaidrot uzņēmuma SIA Domenikss vājos punktus, kā arī rast šo problēmu risinājumus, tādejādi uzlabojot mārketinga darbības efektivitāti, uzņēmuma darbību un reputāciju. Diplomprojekta analītiskajā daļā ir apskatīta automobiļu tirdzniecības un apkopes nozare, kurā uzņēmums darbojas, uzņēmuma saimnieciskā darbība. Tika izveidota arī SVID analīze, kurā ir apskatītas uzņēmuma stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudi.. Analītiskās daļas beigās tika izvirzīti uzņēmuma problēmu risināšanas priekšlikumi. Uzņēmums SIA Domenikss ar gandrīz 20 gadu darbības pieredzi ir ļoti spēcīgs tirgus dalībnieks ar stabiliem finanšu rādītājiem, izturēja lielo krīzes vilni, kad daudzi konkurenti tika pasludināti par maksātnespējīgiem un 2010.gads tika pabeigts ar pozitīviem finanšu rādītājiem, par 19% augstākiem nekā 2009.gadā. Projekta aprēķinu daļā tika izvirzīti 3 problēmu risinājumu priekšlikumi, kas spēs uzlabot uzņēmuma darbību, kā arī reputāciju. Pirmais priekšlikums ir uzsākt uzņēmuma aktivitātes sociālajos tīklos, lai veicinātu lielāku uzņēmuma atpazīstamību, mērķauditorijas informētību un reputācijas uzlabošanu. Otrais priekšlikums ir izveidot klientu kartes, lai veicinātu klientu lojalitāti un atgūtu daudzus zaudētos klientus. Pēdējā priekšlikumā ir izstrādāta jauna darbinieku motivācijas sistēma un stingrāki noteikumi, lai uzņēmumā būtu disciplīna, kā arī darbinieki strādātu ar lielāku atdevi, tādejādi arī uzlabojot klientu apmierinātību.
Atslēgas vārdi Mārketings, Pasākumi mārketinga darbības uzlabošanai uzņemumā, sociālie tīkli
Atslēgas vārdi angļu valodā Marketing, Actions for improving marketing in company, social networks
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2011 14:39:51