Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Pakalpojumu uzņēmuma aplikšanas ar nodokļiem problēmas un risinājumi"
Nosaukums angļu valodā "Problems and Solutions of Service Providing Companies Taxation"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents V.Andrējeva, RTU asoc. profesore, Dr.oec.
Anotācija Nodokļi ir neatņemama uzņēmējdarbības sastāvdaļa, jo katra uzņēmēja darbība parasti rada noteiktas nodokļu sekas. Dažādu nodokļu ietekme uz dažādiem uzņēmumiem ir atšķirīga atkarībā no to nozares un darbības veida, ieņēmumu un izdevumu struktūras, īpašumu sastāva. Ņemot vērā, ka Latvijas nodokļu sistēmā lielākos budžeta ieņēmumus veido tieši ar darbaspēku saistītie nodokļi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – un pievienotās vērtības nodoklis, var pieņemt, ka tieši pakalpojuma uzņēmumiem nodokļu slogs ir visaugstākais un šāda nodokļu sistēma nav uzskatāma par to darbību veicinošu. Diplomdarbs izstrādāts ar mērķi izpētīt SIA „Pakalpojumi” maksājamos nodokļus, nodokļu aprēķināšanas un maksāšanas kārtību un ar to saistītās problēmas. Mērķa sasniegšanai darbā risināti šādi uzdevumi: 1. Izpētīti nodokļu teorētiskie aspekti; 2. Izvērtēta SIA „Pakalpojumi” saimnieciskā darbība un tās ietekme uz uzņēmuma maksājamiem nodokļiem; 3. Analizēta SIA „Pakalpojumi” maksājamie nodokļi, to aprēķināšanas un maksāšanas kārtība; 4. Izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi attiecībā uz nodokļu aprēķināšanu un maksāšanu SIA „Pakalpojumi”. Diplomdarbs sastāv no trīs nodaļām. Darba apjoms ir 62 lpp, darbā ietverti 3 attēli, 12 tabulas un viena formula. Atsauces dotas uz 28 bibliogrāfiskajā sarakstā ietvertajiem informācijas avotiem. Diplomdarbā ir analizēti pakalpojumu uzņēmuma SIA „Pakalpojumi” maksājamie nodokļi, šo nodokļu aprēķināšanas un maksāšanas svarīgākie aspekti un ar tiem saistītās problēmas. Diplomdarbā veiktais pētījums ļaus izvērtēt Latvijas nodokļu sistēmas ietekmi uz pakalpojumu uzņēmumu darbību Latvijā, identificēt svarīgākās nodokļu problēmas pakalpojumu uzņēmumos, kā arī noteikt šo problēmu novēršanas iespējas un risinājumus attiecībā uz pakalpojumu uzņēmumiem kopumā un SIA „Pakalpojumi”. Pētījuma izstrādē izmantoti LR likumi, latviešu un ārzemju autoru teorētiskie darbi nodokļu jomā, kā arī citi informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Diplomdarbs
Atslēgas vārdi angļu valodā Diploma paper
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2011 14:16:40