Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma personāla apmācību pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "The Project of Personnel Training Improvement of a Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
Recenzents Mg.psych. S.Reinfelde
Anotācija Anotācija Diplomprojekta autore: Zanda Zāle Diplomprojekta vadītājs: Gunta Maurāne, RTU prakt.doc., Mg biol. Diplomprojekta temats: „Uzņēmuma personāla apmācību pilnveidošanas projekts”. Diplomprojekta apjoms: 72 lapas; darbā iekļautas 37 tabulas, 28 attēli. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 22 literatūras avoti, t.sk. Latvijas Republikas normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā un personāla apmācībā, kā arī uzņēmuma nepublicētie dokumenti. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā tika veikta analīze par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja uzņēmumu; Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāti trīs projekti par tēmām – Personāla apmācību procesa pilnveidošanas projekts, Personāla apmācības administrēšanas un uzskaites sistēmas projekts un Personāla apmācības administrēšanas un uzskaites sistēmas ieviešanas projekts. Tehnoloģiskajā daļā tika apskatīta uzņēmuma personāla uzskaites datorprogramma SAP R/3 modulis HR. Darba un dabas aizsardzības daļā tika analizēta darba aizsardzības sistēma uzņēmumā, novērtēti uzņēmuma galvenie darba riski, un noteikti veicamie pasākumi darba risku samazināšanai . Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Zāle, Z. Uzņēmuma personāla apmācību pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītājs: Maurāne G. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2011. – 72 lpp.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma personāla apmācību pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā The Project of Personnel Training Improvement of a Company
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2011 08:03:20