Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Nodokļu piemērošana darījumos ar saistītajām personām"
Nosaukums angļu valodā "Taxation of Related Parties Transactions"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents I.Pētersone, VID Nodokļu kontroles pārvaldes direktore
Anotācija Nodokļu likumdošana un piemērošanas kārtība ir ļoti būtiska un aktuāla tēma ikvienam un ikvienā uzņēmējdarbības jomā, lai veiksmīgi varētu attīstīt un pilnveidot savu darbību un gūt maksimālu labumu no tās, tādā veidā arī piedaloties valsts tautsaimniecības un labklājības attīstīšanā un celšanā. Katrs uzņēmējs dod savu artavu valsts budžetā. Diplomdarba tēmas izklāsts balstās uz zināšanām, kas gūtas praksē. Diplomdarba darba mērķis ir iepazīties ar nodokļu nomaksas kārtību darījumos starp saistītām personām gan Eiropas Savienības robežās, gan arī ārpus tās, kā arī apskatīt problēmas, kas var rasties, un to risinājumus. Lai veiksmīgi atspoguļotu tēmu, darbam tiek izvirzīti šādi uzdevumi: o iepazīties ar darījumiem starp saistītām personām un to būtību; o apskatīt preču pārvietošanas darījumus Eiropas Savienības robežās, kā arī ārpus tām; o pētīt un analizēt nodokļu aprēķināšanas un nomaksas kārtību, veicot iepriekšminētos darījumus gan no likumdošanas, gan uzņēmējdarbības aspekta; o izskaidrot tēmas problemātiku, apskatīt tās risinājumus un sniegt priekšlikumus veiksmīgai darījumu norisei uzņēmumā. Diplomdarbam ir trīs daļas. Pirmajā tiek apskatīta preču pārvietošana starp saistītām personām, sniegts šī procesa detalizēts skaidrojums, pētīta nodokļu aprēķināšanas kārtība, kā arī apskatīti nepieciešamie dokumenti šī procesa noformēšanai. Otrā daļa satur skaidrojumu par preču cenu veidošanu un to ietekmi gan uz preču pārvietošanu, gan uz valsts fiskālo politiku kopumā. Trešajā daļā tiek apskatītas nodokļu aprēķina nianses, izskaidrotas situācijas, kurās var rasties problēmas un neskaidrības, kā arī pētīts, kā maksimāli novērst pārkāpumus, kas saistīti ar nodokļu nepareizu aprēķināšanu. Diplomdarbs izstrādāts, par pamatu ņemot praksē iegūtās zināšanas darījumos ar preču pārvietošanu, analizējot speciālo literatūru un publikācijas ar nodokļu jomu saistītos izdevumos, kā arī izmantojot gan Latvijas Republikas, gan Eiropas Savienības normatīvos aktus un direktīvas. Darbs sastāv no 60 lappusēm un 5 attēliem.
Atslēgas vārdi NODOKĻU PIEMĒROŠANA DARĪJUMOS AR SAISTĪTAJĀM PERSONĀM
Atslēgas vārdi angļu valodā Taxation of Related Parties Transactions
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 13:22:24