Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas pilnveidošana un progresīvās nodokļa likmes ieviešanas iespējas Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Personal Income Tax Appliance Development and Progressive Rate Introduction Possibility in Latvia"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
Recenzents H. Krogzeme, RTU lektore
Anotācija Diplomdarba „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas pilnveidošana un progresīvās nodokļa likmes ieviešanas iespējas Latvijā” mērķis ir progresīvās iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes ieviešanas iespēju noteikšana, esošās nodokļu sistēmas izpētes un analīzes pamatā izvirzīt priekšlikumus kāda progresīva sistēma varētu būt piemērotāka Latvijai, balstoties uz pašreizējo ekonomisko situāciju. Pirmajā nodaļā ir veikts ieskats nodokļu attīstības vēsturē ar mērķi noteikt, kā senlaiku nodokļu būtība ir saglabājusies līdz mūsdienām. Pirmo pasaules nodokļu tapšanas principi, piemēram, taisnīguma, kalpo par pamatu esošiem un jauniem nodokļiem. Otrajā nodaļā autors piedāvā apskatīt nodokļu un to elementu klasifikāciju, sastāvdaļas un atsevišķu nodokļu būtiskās pazīmes. Šajā nodaļā ir veikta Eiropas un Baltijas valstu iedzīvotāju labklājības līmeņa noteikšana, iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmu analīze, kā arī veikti aprēķini ar mērķi priekšlikumos izvirzīt iespējamo progresīva nodokļa modeli. Darba trešajā nodaļā ir pētīti autora izstrādātās aptaujas rezultāti, kuru mērķis ir noteikt reālo vidējo algu valstī, iedzīvotāju zināšanu līmeni par progresīvo nodokli, kā arī uzzināt attieksmi par iespējamām nodokļa sistēmas izmaiņām. Pētījuma objekts ir Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas sistēma. Pētījuma priekšmets ir Iedzīvotāju ienākuma nodokļa progresīvās likmes ieviešanas izpēte. Darba apjoms ir 64 lapas. Darbā ir iekļautas 11 tabulas, 18 attēli un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Progresīvais IIN
Atslēgas vārdi angļu valodā Progressive income tax
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2011 23:36:02