Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Komercdarbības vides attīstības perspektīvas Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „Prospects for development of commercial environment in Latvia“
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec., lekt.N.Balabka
Recenzents Dr.oec., lekt. G.Ciemleja
Anotācija Bakalaura darba tēma ir ”Komercdarbības vides attīstības perspektīvas Latvijā”. Darba autore Svetlana Nesterova. Bakalaura darba vadītājs Mg. oec., lekt. N. Balabka. Darbs ir uzrakstīts uz 65 lapām, skaitot tikai pamatdaļas. Darba izstrādāšanai tika izmantoti 42 informācijas avoti. Darbs satur divas pamatdaļas, t.i. analītiskā apskata daļa un pētījumu aprēķinu daļa, titullapu, darba uzdevuma lapu, satura radītāju, ievadu, nobeigumu, bibliogrāfisko sarakstu, galvojuma lapu un darba novērtējuma lapu. Analītiskās apskata daļas apjoms ir 25 lapas. Daļā ir atspoguļota teorētiskā informācija par komercdarbības vides lomu valstu tautsaimniecībā, apskatīti Eiropas stratēģijas un Latvijas valsts dokumenti par komercdarbības vides attīstību, apskatīti komercdarbības vides ietekmējošie faktori. Analītiskās apskata daļas beigās ir minētas komercdarbības ietekmējošo faktoru analīzes un sistematizācijas iespējas, kas ļauj pētījumu un aprēķinu daļā veikt analīzi par komercdarbības vides attīstībām un secināt par tās attīstības perspektīvām. Pētījumu un aprēķinu daļa ir paveikta uz 40 lapām. Pētījums, galvenokārt, baltās uz statistiskām analīzes metodēm, un galvenā daļa ir veltīta komercdarbības vides ietekmējošo faktoru statistiskai analīzei. Pētījumu un aprēķinu daļas sākumā ir analizēta informācija par komercdarbību, komercdarbības formām, komercuzņēmumu dibināšanas un likvidācijas skaita dinamiku, komercdarbības dibināšanas nosacījumiem un darbības veikšanas problēmām, kas ved pie uzņēmumu likvidācijas. Daļas beigās komercdarbības vides ietekmējošie faktori novērtēti pēc analītiskā apskata daļā piedāvātājām metodēm, un beigās konstruēts modelis, kas parāda ietekmējošo faktoru mijiedarbību un kopējās komercdarbības vides attīstības perspektīvas Latvijā. Galvenās komercdarbības vides attīstības perspektīvas ir apkārtējai videi draudzīga saimnieciskā darbība, kas saistīta ar tehnoloģijām un inovācijām. Inovāciju un tehnoloģiju attīstība ļaus uzlabot citu ietekmējošo komercdarbības vides attīstību faktoru radītājus, kuru dinamiskie radītāji ir negatīvi, t.i. demogrāfiskie radītāji, sociālie un kultūras radītāji, ekonomiskie radītāji. Pamatā ir sakārtota komercdarbības tiesiskā un politiskā vide.
Atslēgas vārdi Komercdarbības vides attīstības perspektīvas Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Prospects for development of commercial environment in Latvia
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2011 08:54:16