Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums "Propellera efektivitātes paaugstināšana mainīgos darba režīmos."
Nosaukums angļu valodā "Increasing Propeller Efficiency in Variable Operating Conditions."
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Doc. Ilmārs Ozoliņš
Recenzents Lekt. Ilmārs Blumbergs
Anotācija Bakalaura darba tēma ir propellera efektivitātes paaugstināšana mainīgos darba režīmos. Darba mērķis ir izpētīt nemaināma soļa propellera raksturlīknes dažādos lidojuma režīmos un no iegūtajiem rezultātiem veikt dotā propellera uzlabošanu, veicot propellera lāpstiņas vērpējuma kontroli lidojuma laikā, tādā veidā mēģinot panākt propellera efektivitātes palielināšanos. Darbā par informācijas avotiem tika ņemts reāls motoplaniera propelleris, kurš tika izmantots par pamatu veiktajai izpētei, aerodinamikas rokasgrāmatas un propellera ekspluatācijas rokasgrāmatas, un cita literatūra. Propellera efektivitātes paaugstināšanai mainīgos darba režīmos ir būtiska nozīme aviācijā, jo tas ļautu ievērojami samazināt degvielas, trokšņu un vibrāciju līmeni, kas, savukārt, palielinātu lidojumu maksimālo attālumu un arī uzlabotu pasažieru komfortu. Propellera raksturlielumu noteikšanai tika pielietota datorsimulācijas programma, kas ļāva veikt propellera raksturlīkņu noteikšanu dažādos reālos lidojumu apstākļos, ņemot vērā lidojuma ātrumu, propellera rotācijas ātrumu, gan arī gaisa īpašības. Pēc darba aprēķinu rezultātiem ir redzams, ka propellera lāpstiņu vērpējuma izmaiņa atbilstoši lidojuma režīma nosacījumiem nodrošina propellera efektivitātes uzlabošanos neaprēķinātos lidojuma režīmos, kas ļauj secināt, ka dotais propellera pilnveidošanas paņēmiens sevi attaisno un pēc detalizētākiem pētījumiem un eksperimentiem, šāds nemaināma soļa propelleris var tik veiksmīgi ieviests ekspluatācijā mazās aviācijas klasē. Darbs rakstīts latviešu valodā. Aprakstošās daļas apjoms sastāda 98 lpp. Darbā ir iekļauti 57 attēli un 6 informatīvās tabulas.
Atslēgas vārdi Propelleris
Atslēgas vārdi angļu valodā Propeller
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2011 19:46:56