Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Muitas audita darbības analīze Latvijas Republikā"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of customs audit activities in the Republic of Latvia"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs R.Zukuls, VID Muitas audita pārvaldes direktora vietnieks
Recenzents A.Eglītis, VID MP direktora vietnieks
Anotācija Diplomdarba tēma Muitas audita darbības analīze Latvijas Republikā-tēmas ietvaros, tiek izskatītas, muitas audita veiktas darbības, tas raksturojums. Diplomdarba mērķis veikt analīzi muitas audita darbībai, lai gūt dziļāku priekšstatu, par muitas audita darbības īpatnībām Latvijas Republikā, kā arī sniegt praktiskus priekšlikumus darbības uzlabošanai. Noskaidrot, cik efektīvi muitas auditori veic savus pienākumus atbilstoši pastāvošiem normatīvajiem aktiem. Šodienas diplomdarba tēma ir sevišķi aktuālā, jo reorganizācijas rezultātā būtiski izmanījās muitas audita iekšējā organizācija, iekšējie procesi un kārtība. Ir svarīgi izanalizēt muitas audita darbību, lai noskaidrotu muitas audita attīstības tendences, kā arī uzlabošanas iespējas. Teorētiskais pētījums tiek veikts analizējot literatūru un normatīvajos aktus. Diplomdarbā tiek apskatīti un salīdzināti muitas audita veidi un tiem raksturīgas īpatnības. Secīgi tiek izskatīta jebkura audita rašanas, veikšanas un pabeigšanas nosacījumi. Lai labāk izprastu muitas audita darbības ķēdi, tiek apskatītas pēc secības katra posma iekļautas darbības. Muitas audita darbības analīzes gaitā tiek konstatētas atšķirības likumdošanā. Analīzes gaita tiek noskaidrots un pēc tam arī secināts Latvijas muitas audita un Eiropas Savienības vadlīniju kopīgās un atšķirīgās pazīmes. Praktiskais pētījums tiek veikts analizējot muitas audita statiskus datus un veicot pretstatījumu starp praktisko un teorētisko pielietojumu. Diplomdarba gaitā tiek izanalizēti statistiskie dati- pēc kuriem tiek noskaidroti vidēji vienā muitas audita aprēķinātais muitas parāds un soda nauda, izmaiņas tendences veiktu uzņēmumu muitas auditu skaitā, kā arī pārbaužu skaita kopumā. Diplomdarba praktiskā vērtība iekļauj sevī to, ka pētījumā gaitā tiek noskaidroti trūkumi likumdošanā, tos var izmantot kā pamatu, lai grozītu esošo normatīvo bāzi kā nacionālajā līmenī, tā arī Eiropas Savienības ietvaros. Diplomdarba apjoms 62 lapas un tajā tiek iekļauti 9 attēli. Darbs ietver sevī ievadu, četras sadaļas, autora komentārus, priekšlikumus un secinājumus. Darbā tiek aprakstīta problēma un tiek izteikti priekšlikumi kā problēmu atrisināt. Pētījuma objekts: Muitas audita darbības procesi. Pētījuma priekšmets: Muitas audita darbība, kas tiek veikta saskaņā ar pastāvošiem Eiropas Savienības un nacionālajiem normatīvajiem tiesību aktiem. Izvirzītā diplomdarba mērķa sasniegšanai ir jāveic šādi darba uzdevumi: 1. Izpētīt muitas audita veidus un tajos iekļautas darbības; 2. Izpētīt muitas audita katra posma veiktas darbības; 3. Noskaidrot kā tiek veikta muitas audita organizēšana un vadīšana; 4. Apskatīt muitas audita laikā noformētus dokumentus un tas īpatnības; 5. Sniegt secinājumus un priekšlikumus. Izvirzītā darba mērķa un uzdevumu sasniegšanai, darbā jāizmanto šādas pētījuma metodes: Teorētiskā metode zinātniskās, likumdošanas un Muitas auditu pārvaldes dokumentācijas analīze; Datu apstrādes statistiskās metodes grafiskās. Pētījuma priekšmeta un objekta darbība un analīze tiks apskatīta laika posmā no 2005.gada līdz 2010.gadam. Pēc muitas audita darbības analīzes tika atrastas tās pilnveidošanas iespējas, kas būtu vēlams nākotnē darbā pielietot izvirzītā problēma pagaidām nav atrisināta, bet ir sasniegts diplomdarba mērķis.
Atslēgas vārdi Muitas audita darbības analīze Latvijas Republikā
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of customs audit activities in the Republic of Latvia
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2011 18:31:05