Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Dzīves kvalitātes izvērtējums Latvijas reģionos"
Nosaukums angļu valodā „Assessment of life quality in the regions of Latvia"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg.oec. I.Judrupa
Recenzents Profesors J.saulītis
Anotācija Maģistra darbā " Dzīves kvalitātes izvērtējums Latvijas reģionos " tiek analizēti Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāte un to ietekmējošie faktori. Darba mērķis ir izstrādāt Latvijas reģionu iedzīvotāju dzīves kvalitātes novērtējumu un savstarpējo salīdzinājumu, kas ietver arī faktoru analīzi. Lai pētītu un analizētu situāciju, par pamatu tiek izmantotas pētnieciskās analīzes metodes. Izvirzītā mērķa sasniegšanai darbā ir risināti šādi uzdevumi: Apskatīt un analizēt dzīves kvalitātes teorētisko pamatojumu; Veikt statistisko datu analīzi par Latviju un atsevišķi par reģioniem; Atspoguļot un salīdzināt dzīves kvalitātes situāciju attiecīgajā gadā gan Latvijas, gan reģionu līmenī; Veikt eksperta aptauju; Izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus efektīvai dzīves kvalitātes novērtēšanai. Maģistra darbs sastāv no četrām daļām, kas ietver apakšnodaļas ar plašāku situācijas izklāstu. Darba pirmajā teorētiskajā daļā, tiek noskaidrots termins dzīves kvalitāte, kā arī tiek parādīti tās ietekmējošie faktori. Darba otrajā analītiskajā daļā tiek analizēti ietekmējošo faktoru statistiskie rādītāji, atspoguļojot tendences gan reģionu līmenī, gan arī tiek vērtēta vidējā situācija Latvijā. Maģistra darba trešajā daļā tiek atspoguļoti dzīves kvalitātes indeksi un to izmaiņas laika posmā 2003.-2009. gads. Šajā daļā tiek analizēti arī ietekmējošā faktora izmaiņas. Projekta daļā tiek izstrādāti jauni dzīves kvalitātes ietekmējošo faktoru matrica, nosakot ekspertu noteiktajiem faktoriem svaru, kā arī tiek parādīts praktiskais pielietojums. Maģistra darba noslēguma daļā tiek izdarīti secinājumi par dzīves kvalitātes indeksu un sniegti priekšlikumi tālākai darbībai, pamatojoties uz teorētiskajiem faktiem un veiktajām analīzēm. Kā pētījuma avoti kalpo likumi, vispārējā un speciālā literatūra, periodika, internets, statistisko datu krājumi, LR Centrālās statistikas pārvaldes nepublicētie dati, kā arī autora praktiskā pieredze.
Atslēgas vārdi Dzīves kvalitāte, reģioni
Atslēgas vārdi angļu valodā Life quality, regions
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2011 11:55:42