Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Procentu riska vadības sistēmas ietekme uz komercbankas ieņēmumiem"
Nosaukums angļu valodā "Impact of interest risk management system on commercial bank revenues"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr. oec., G. Ciemleja
Recenzents Dr. oec., asoc. prof. I. Dovladbekova
Anotācija Maģistra darba tēmas nosaukumus ir Procentu riska ietekme uz komercbankas ienākumiem. Darba autore Irēna Moisejeva. Maģistra darba mērķis ir izpētīt banku procentu riska ietekmi uz banku ienākumiem. Teorētiskajā daļā tiek analizēta riska būtība un loma uzņēmējdarbībā. Aplūkota komercbanku risku klasifikācija. Izpētīts procentu riska raksturojums, novērtēšanas pieejas. Apskatīta procentu riska izpausme komercbankas darbībā. Analītiskajā daļā tiek analizēta Latvijas komercbanku darbība un ienākumus ietekmējošie faktori. Tiek apskatīta banku pelnītspēja, procentu likmju izmaiņas ietekmējošie ārējās ekonomiskās un finanšu vides raksturojums. Praktiskajā daļā tiek aplūkota procentu riska identifikācija un vadīšana, kā arī riska novērtēšana ar salīdzināšanas metodi. Secinājumi un priekšlikumi apkopota darba beigās. Darba apjoms ir 86 lpp, kas sastāv no ievada, trijām nodaļām, 23 attēliem, 16 tabulām, 12 formulām. Izmantoti 47 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi Maģistra darba mērķis ir izvēlēts, lai apskatītu riska vadīšanas nozīmīgumu bankā.
Atslēgas vārdi angļu valodā The aim of this dissertation is to consider all possible risks in bank management.
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2011 15:49:45