Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Daudzstāvu dzīvojamā ēka Rīgā"
Nosaukums angļu valodā "Civil multistory building in Riga"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs M.Vilnītis
Recenzents A.Okolokulaks
Anotācija Bakalaura darba tēma Alternatīvu kolonnu risinājumu inženierekonomiskā izpēte. Šajā darbā tiek apskatītas kolonnas ar mainīgu šķērsgriezumu tās garumā. Ir veikta izpēte par šādu kolonnu aprēķinu secību un ekonomisko izdevīgumu. Darbā arī ir apskatīta šo kolonnu tehnoloģiskās īpašības un neliels ieskats to vēsturiskajā attīstībā. Inženierprojektā tika izstrādāts projekts Daudzstāvu dzīvojamajai ēkai Rīgā. Ēka ir jaunbūve un tai paredzēti 9 stāvi, no kuriem 2 ir pazemes. Ēkai paredzēts monolītā betona karkass. Diplomprojekts sastāv no sešām daļām: arhitektūras daļa, inženier-risinājumu daļa, aprēķinu konstruktīvā daļa, būvdarbu organizēšana un tehnoloģija, objekta ekonomiskais pamatojums, vides un darba aizsardzība. Inženiera diplomprojektā ir iekļauts būvprojekta ģenerālais plāns, tiek aprakstīts teritorijas sadalījums, ir piedāvāti arhitektūras risinājumi un objekta ekonomiskais pamatojums tāmju veidā. Darba ietvaros autors veica dzīvojamās ēkas norobežojošo konstrukciju siltumtehnisko aprēķinu un galveno būvelementu aprēķinu (plātne, sijas, kolonna un pamats). Inženiera diplomprojektā ietverto būvdarbu organizēšana un tehnoloģija ir veidota balstoties uz vides un darba aizsardzības noteikumiem. Diplomprojekts satur: 130 lapas, 11 tabulas, 72 attēlus un 23 literatūras avotus. Grafiskā daļa sastāv no 8 A1 rasējuma lapām.
Atslēgas vārdi Kolonna Alternatīvi risinājumi Daudzstāvu ēka Rīgā
Atslēgas vārdi angļu valodā Column Alternative design Multistorey building in Riga
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2011 12:15:16