Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Ražošanas uzņēmuma personāla atlases sistēmas pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "The Project of Improvement of Personnel Selection System in a Production Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. I.Ozoliņa-Ozola
Recenzents Dr.oec L.Peiseniece
Anotācija Diplomprojekta autore: Zane Sildnika Diplomprojekta vadītājs: Iveta Ozoliņa-Ozola, RTU lekt., Mg.oec., B.psych. Diplomprojekta temats: Ražošanas uzņēmuma personāla atlases sistēmas pilnveidošanas projekts. Diplomprojekta apjoms: 70 lapas; darbā iekļautas 16 tabulas, 22 attēli un 4 formulas; darbam pievienoti 5 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 20 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, profesionālā literatūra personāla vadīšanā, interneta resursi, kā arī AS Cēsu alus nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā tika veikta analīze par AS Cēsu alus darbību, personāla sastāvu, kustību, kā arī personāla atlases procesu. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāti trīs projekti - personāla atlases kritēju izstrādāšanas projekts, personāla atlases pilnveidošanas projekts, kā arī pēctecības plānošanas projekts tirdzniecības vadītāju amatam. Tehnoloģiskajā daļā tika apskatīts datorprogrammas, kuras izmanto AS Cēsu alus Personāla daļas ikdienas darbā, un veikti priekšlikumi datorprogrammu izmantošanas uzlabošanai. Darba un dabas aizsardzības daļā tika novērtēta darba aizsardzības sistēma uzņēmumā. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Sildnika, Z. Ražošanas uzņēmuma personāla atlases sistēmas pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts Vadītājs: Ozoliņa-Ozola I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2011. 70 lpp.
Atslēgas vārdi Ražošanas uzņēmuma personāla atlases sistēmas pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā The Project of Improvement of Personnel Selection Systemin in a Production Company
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 20:52:44