Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Darba izpildes novērtēšanas sistēmas pilnveidošana valsts sektorā"
Nosaukums angļu valodā "Perfection of Work Execution System in a Government Sector"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Recenzents Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
Anotācija Apzinoties darba izpildes novērtēšanas lomu un ietekmi uz organizāciju rezultātu rādītājiem un konkurēt spējas paaugstināšanu, sevišķi mūsdienu izteikti mainīgajā ekonomiskajā vidē, autore ir izstrādājusi maģistra darbu Darba izpildes novērtēšanas sistēmas pilnveidošana valsts sektorā. Maģistra darba pētījuma objekts ir valsts sektorā strādājošais personāls. Maģistra darba pētījuma priekšmets ir darba izpildes novērtēšanas sistēma valsts sektorā. Kā galvenā problēma tika izvirzīta ierēdņu darba rezultātu vērtēšanas neatbilstība mūsdienu prasībām. Valsts pārvaldē 2001. gadā tika uzsāktā sistēmas izveide ar mērķi veicināt cilvēkresursu izaugsmi un attīstību, bez piesaistes atalgojumam, bet 2007. gadā novērtēšanas rezultāti tika piesaistīti atalgojumam, nepārskatot un nepārveidojot novērtēšanas sistēmu pēc būtības. Galvenais pētījuma mērķis ir pierādīt, ka valsts sektorā esošā novērtēšanas sistēma ir nepilnīga un ir nepieciešama jaunas sistēmas izveide. Lai analizētu valsts sektorā esošās novērtēšanas sistēmas procesus un pēc iespējas precīzāk noteiktu to kvalitāti, ietekmējošos faktorus un iespējamos uzlabojumus, tika veikta pieejamās informācijas analīze un tika analizēts Valsts kancelejas projekts "Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē. Analizētā teorētiskā bāze ir plaša, tā novērtēšanas sistēmu aplūko no plānošanas procesa līdz gala rezultāta pārrunām. Pastāv vairāki novērtēšanas veidi un metodes, un parasti gan nepielieto tikai vienu metodi, jo tādā veidā nevar iegūt precīzu rezultātu. Kopā ir analizētas vienpadsmit metodes, par katru metodi ir izteikti ieguvumi un tās galvenie plusi, kā arī uzskaitīti tās mīnusi un trūkumi. Plašāk pielietotās metodes praksē ir mērķu vadības metode un 360 grādu metode. Šī kombinācija labi sader, jo aplūko mērķu izpildi un veidu, kā tiek panākts rezultāts. Arī autore savā darbā izmanto daļu no šīs metodes, galveno uzsvaru liekot uz mērķu vai uzdevumu sasniegšanu. Darba izstrādes gaitā balstoties uz Valsts kancelejas projektu "Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē aktivitātes Valsts pārvaldes darbinieku novērtēšanas sistēmas ieviešana ietvaros tika veikta aptauja, lai noskaidrotu valsts pārvaldē nodarbināto viedokli par spēkā esošo darbības novērtēšanas sistēmu. Analīzes rezultātā tika secināts, ka valsts pārvaldes pastāvošajā novērtēšanas sistēmā ir būtiski trūkumi, kurus pilnveidojot var panākt augstākus darba rezultātus, kā arī mazināt kopējos izdevumus un celt katras iestādes prestižu. Autore izveidoja pilnīgi jaunu novērtēšanas modeli, kas sastāv no nākamajā periodā sasniedzamajiem mērķiem, darba izpildes novērtējumu, kolēģu un vadītāja vērtējumu un darbinieka pašvērtējuma. Vērtēšanas anketā ir uzskaitītas svarīgākas darbam nepieciešamas kompetences. Vērtēšanas rezultātā vadītājs gūst plašu pārskatu par saviem padotajiem, to rezultātus izmanto, lai veicinātu darbinieka pilnveidošanu, tādā veidā paaugstinot organizācijas efektivitāti. Maģistra darba saturs tiek iedalīts trijās daļās: Analītiskā daļa, kur autore analizē kopējo ekonomisko situāciju valstī un darba izpildes plānošanas ietekmi uz organizāciju. Analītiskajā daļa ir izveidotas piecas tabulas un deviņi attēli. Teorētiskā daļa, kurā ir aplūkota populārākas teorijas novērtēšanas modeļu izveidošanā un plašāk pielietotās teorijas praksē. Izteikti, par katru modeli, savi plusi un mīnusi un kopējie secinājumi. Teorētiskajā daļā ir izveidotas piecas tabulas un septiņi attēli. Praktiskā daļa, kurā ir aplūkota Valsts kases darbības būtība un palūkota patreizējā novērtēšanas sistēma. Ir izveidots jauns novērtēšanas modelis, kas balstās uz atšķirīgi veidotu teoriju un psiholoģisko viedokli. Praktiskajā daļā ir izveidotas deviņas tabulas un četrpadsmit attēli. Maģistra darbs sastāv no 104 lapām, 19 tabulām, 30 attēliem.
Atslēgas vārdi Darbs, darbinieks, sistēma, novērtēšana, ipersonāla vadība, vadītājszpildījums.
Atslēgas vārdi angļu valodā Job, system, evaluation.
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 20:21:16