Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "E-marketinga plānošana tūrisma nozarē"
Nosaukums angļu valodā „Planning of e-marketing in tourism industry”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Prof. E.Gaile-Sarkane
Recenzents Lektore K.Gorbunova
Anotācija Bakalaura darbā ir definēts e-marketinga jēdziens, un izpētīti to plānošanas teorētiskie aspekti. Tiek izskatīti interneta marketinga stratēģiskie mērķi un taktiskie pamatrīki. Darbā ir analizēta tūrisma nozare un e-marketinga nozīme tajā. Bakalaura darba analitiskajā daļā tika analizēti veiktas anketēšanas rezultāti, kura piedalījās Balttour 2011 izstādes dalībnieki. Ka arī tika izstrādāts, ka galvenais darba mērķis, e-marketinga plāns Latvijas tūrisma aģentūrai, teorētisko plānošanas aspektu izskaidrošanai. Darba apjoms ir 72 lappuses, tas satur 12 attēlus, 15 tabulas, 1 formulu un 6 pielikumus.
Atslēgas vārdi e-marketings, tūrisms, interneta marketings, anketēšana, plānošana, marketinga plāns
Atslēgas vārdi angļu valodā e-marketing, tourism, internet marketing, survey, planning, marketing plan
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2011 22:41:40