Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Olimpisko spēļu makroekonomiskais efekts rīkotājvalstī"
Nosaukums angļu valodā „Macroeconomic effect in the country hosting the Olympic Games”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Asoc.prof. T.Survilo
Recenzents Prof. M.Šenfelde
Anotācija Bakalaura darba ar nosaukumu Olimpisko spēļu makroekonomiskais efekts rīkotājvalstī autore ir Jūlija Šamricka, kura veica pētniecisko darbu asociētās profesores Dr.oec. Tatjanas Survilo vadībā. Pētījuma ietvaros autore noskaidroja Olimpiskās kustības ekonomisko dimensiju, kā arī ekonomisko un sociālo ietekmi, ko atstāj rīkotājvalstī Olimpisko spēļu sagatavošana un norise desmit gadu periodā. Darba teorētiskā daļa Olimpisko spēļu makroekonomiskā dimensija sastāv no trim nodaļām, bet praktiskā daļa Olimpisko spēļu makroekonomiskā efekta aprēķins no divām nodaļām, kurās kopumā iekļautas 39 tabulas, 6 formulas un 11 attēli. Darba apjoms ir 79 lappuses, bibliogrāfiskais saraksts satur 50 avotus, kā arī darbam pievienoti 15 pielikumi.
Atslēgas vārdi olimpiskās spēles, makroekonomiskais efekts, Grieķija, Austrālija, ASV, Ķīna, sports, ietekme
Atslēgas vārdi angļu valodā Olympic games, macroeconomic effect, Greece, Australia, USA, Chine, sport, impact
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 11:20:27