Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Funkcionālās pārtikas tirgus izpēte Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Market Research of Functional Food in Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. R.Greitāne
Recenzents Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Jakubāne
Anotācija Darbs izstrādāts par tēmu Funkcionālās pārtikas tirgus izpēte Latvijā. Bakalaura darbam ir divas daļas, analītiskā apskata un pētījumu un aprēķinu daļa. Pirmajā daļā apkopoti teorētiskie jautājumi par tirgus izpētes nepieciešamību, populārākajām tirgus izpētes metodēm un noteikta vispiemērotākā metode funkcionālās pārtikas produktu tirgus izpētei. Otrajā daļā veikta funkcionālās partikas tirgus izpēte, t.i., raksturota funkcionālās pārtikas tirgus attīstība Latvijā, dots īss raksturojums par Latvijas tirgū pieejamajiem funkcionālās pārtikas produktiem un veikta Latvijas iedzīvotāju aptauja, nosakot iedzīvotāju izpratni, informētības līmeni, attieksmi un gatavību iegādāties funkcionālās pārtikas produktus, optimālās cenu robežas un iespējamās lietošanas situācijas. Veiktā pētījuma rezultātā ir pieņemts lēmums par jauna funkcionālās pārtikas nozares uzņēmuma SIA Bimil izveidi, noteikts uzņēmuma prioritārais darbības virziens un sniegti priekšlikumi tā veiksmīgai nākotnes darbībai. Darba pētījuma objekts ir funkcionālā pārtika. Darba pētījuma priekšmets ir funkcionālās pārtikas tirgus izpēte. Darba kopējais apjoms 61 lpp., darbā iekļautas 8 tabulas un 17 attēli
Atslēgas vārdi funkcionālā pārtika, tirgus izpēte
Atslēgas vārdi angļu valodā functional food, market reserach
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2011 07:50:12